Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Bd 718/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-09-14

w W. przy ul. T. [...] rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [...] przy ul. P. w B., wybudowanej bez wymaganego pozwolenia na budowę., Jak wynika...
z uzasadnienia decyzji, z dokumentacji przedstawionej przez inwestora wynika, iż montaż przedmiotowej stacji bazowej wykonany został w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 3b i oraz c...

II SA/Gl 327/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-29

: [...], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 'A' numer [...] na dachu istniejącego budynku przy ul. [...] w B...
do Prezydenta Miasta B. (dalej: Prezydent) o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 'A' numer...

II OSK 1619/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

dla inwestycji pn. 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej oznaczonej symbolem [...] wraz z przyłączem energetycznym' przewidzianej do realizacji na działce nr [...] w R...
danego terenu nie może być traktowane, jako źródło zakazu realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym budowy stacji bazowych telefonii komórkowej. Zakaz taki...

II OSK 2496/13 - Wyrok NSA z 2015-05-29

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia [...] października 2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ww. Stacji Bazowej na działce nr A, w której podano...
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Podstawę wznowieniową oparto na art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a., zaś przyczyną wznowienia było uchylenie...

II SA/Gl 370/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-18

powykonawczej antenowej z 14 grudnia 2015 roku, autorstwa T. M. Na stacji bazowej pracują systemy anten sektorowych w częstotliwościach 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz. W lutym i marcu...
stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym maszcie rurowym, wykonanym dla stacji transmisyjnej GZB0007_E na działce o numerze ewidencyjnym 1, obręb S. oraz nakazał...

II SA/Sz 577/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-29

. w W., obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót, związanych z budową stacji bazowej telefonii komórkowej...
przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej prowadzone było w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 P.b. (uznane za prawidłowe wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia, 1 lipca 2016 r., sygn...

II OSK 801/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

budowlany i udzielił P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej KRA2020_E, składającej się ze stalowej wieży kratowej...
[...] lipca 2011 r., znak: [...], Starosta sprostował ww. decyzję w opisie inwestycji jako dla 'stacji bazowej telefonii komórkowej KRA2020_E, składającej się ze stalowej...