Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

II OSK 641/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., K.p.a.), umorzył postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] przy ul. [...] w [...], o czym zawiadomiono wnioskującego, właściciela nieruchomości...

II SA/Wr 767/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...], zlokalizowanej przy pI. [...]w Ś.., W uzasadnieniu decyzji DWINB podano...

II SA/Op 310/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-31

Budowlanego w Opolu z 28 grudnia 2015 r., nr [...], nakazującą Spółce rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku...
. przeprowadził kontrolę w sprawie robót budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy [...] w [...]. W toku kontroli ustalono...

II SA/Gl 734/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-21

. nr [...] w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji - stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...
się do Burmistrza Miasta S. o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji tj. istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na budynku przy ul. [...] w S...

II SA/Kr 641/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-02

robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych tj.: przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej KRA2022_A, składająca się ze stalowej wieży kratowej...
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; obecnie Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), dalej 'P.b.'., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał m.in., że przedmiotowa stacja bazowa...

VII SA/Wa 2058/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

. - Kodeks postępowania administracyjnego, umorzył postępowanie w sprawie 'rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dz. nr [...] w m. M., gm. M...
nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] obrąb [...] M. przy ul. K. w M.., Pismem z [...].03.2015r. zawiadomiono...

VII SA/Wa 1575/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

[...] maja 2016 r. nr [...] (dalej jako: 'PINB') , nakazującej [...] S.A. rozbiórkę stacji bazowej telefonii cyfrowej składającej się z dwóch masztów o wysokości 6,80 m...
przy ul. [...] w [...] - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Z akt postępowania administracyjnego wynika, że stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci...

II SA/Łd 231/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-14

. 1071, ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółce A S.A. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A S.A. nr [...], kategoria obiektu...
, kontenera technicznego, ogrodzenia stacji bazowej, drogi dojazdowej i ułożenie kabla energetycznego od złącza kablowego do kontenera technicznego na terenie działki...

II SA/Op 166/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-06-28

w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej oddala sprzeciw. Zaskarżoną przez A S.A., ul...
wykonania przez Spółkę samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej w W.1 na działce nr ewid. a w zakresie montażu 3 anten sektorowych na wysokości 40m (sektor...

II SA/Wr 378/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie E...
. wystąpiło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. (dalej także jako: PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100