Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

III SA/Gd 746/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-04

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1158 ze zm.), przyznał st. bosm. J. Sz. dodatek specjalny w miesiącu styczniu 2013r. w wysokości 450 zł i jednocześnie ustalił...
jednostek pływających przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,40 (tj. w wysokości mnożnika kwoty bazowej uwzględniającej czas służby w składach etatowych...

II SA/Sz 411/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-18

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1151 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję D. z dnia [...] r., nr [...] dodatek specjalny [...] , którą odmówiono st. bosm. T. S...
. podwyższenia dodatku specjalnego z tytułu wykonywania nurkowania w głębinowym sprzęcie nurkowym zasilanym mieszaniną oddechową, w drodze zwiększenia mnożnika kwoty bazowej...

II SA/Bd 1047/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-08

we W. o przydzieleniu st. chr. szt. K. K. dodatku za uzyskanie klasy mistrzowskiej w [...] w wysokości 18% uposażenia bazowego., W podstawie prawnej organ przywołał art. 156 § 1 pkt...
. zweryfikowano prawa skarżącego do wypłacania dodatku kwalifikacyjnego za klasę mistrzowską. Decyzją z dnia [...] 2002r. nr [...] Wojskowy Komendant Uzupełnień we W. przydzielił st...

II SA/Lu 1641/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-27

w sprawie niniejszej decyzją /bez daty/. Organy obu instancji uznały, że przyznanie st. chor. szt. T. K. dodatku w wysokości 18 % uposażenia bazowego na okres 25.04.2001...
wstrzymał str. chor. szt. T. K. wypłatę dodatku za mistrzowską klasę specjalisty wojskowego., W odwołaniu st. chor. szt. T. K. wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji...

I OSK 2/11 - Wyrok NSA z 2011-05-11

Protokolant st. inspektor sądowy Barbara Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Szefa Służby...
.) w okresie od dnia 26 marca 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. w wysokości 0,5 kwoty bazowej;, 6) dodatek specjalny, o którym mowa w § 18a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej...

IV SA/Wr 80/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-04

kodeksu postępowania administracyjnego wstrzymał wypłatę st. sierż. szt. E. R. dodatku za pierwszą klasę specjalisty wojskowego w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu...
rozstrzygnięcia stwierdzono, iż st. sierż. szt. E. R. pobiera dodatek za klasę specjalisty wojskowego w kwocie [...]zł według specjalności wojskowej [...] natomiast na zajmowanym...

I OSK 3403/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

Protokolant st. asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Szefa Służby...
. Do dnia 30 czerwca 2014 r. żołnierz otrzymywał dodatek specjalny w wysokości 0,5 kwoty bazowej. Decyzja, na podstawie której przyznano ten dodatek była wydana na czas...

I OSK 2589/17 - Wyrok NSA z 2018-03-09

dodatku specjalnego w wysokości 34% uposażenia bazowego, stwierdzając, iż w obrocie prawnym pozostaje rozkaz dzienny nr [...] Szefa Logistyki - Zastępcy Dowódcy [...] z dnia...
22 grudnia 1997 r. przyznający dodatek specjalny w wymiarze 34% uposażenia bazowego. W związku z brakiem dowodów stwierdzających uchylenie przedmiotowego rozkazu...

III OSK 804/21 - Wyrok NSA z 2022-05-18

stwierdzić, że skarżący od 22 września 1995 r. do 1 lipca 2000 r. otrzymywał dodatek dla szefa kompanii w wysokości 9% uposażenia bazowego. Nie potwierdzają tego również listy...
bazowego był skarżącemu wypłacany. Z kolei wszyscy powołani świadkowie jednoznacznie stwierdzili, że koniecznie dla uznania wykonywania obowiązków na stanowisku służbowym...

I OSK 1028/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

wyrównania trzy lata wstecz od dnia przyznania dodatku;, - zwiększonego o 0,10 mnożnika kwoty bazowej za wykonywanie bezpośredniej obsługi samolotu wielozadaniowego F-16...
powietrznych, otrzymuje miesięczny dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej: (1) do 0,10 - który pełnił służbę wojskową na stanowiskach...
1   Następne >   3