Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Rz 716/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-08-25

stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nr [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową'. Przedsięwzięcie polegać miało na budowie wieży kratowej...
realizacja inwestycji w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej jest inwestycją celu publicznego wymagającą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

II SA/Po 30/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

dotyczącego uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] nr [...] planowanej do budowy w K. przy ul. [...] na działce o numerze...

II SA/Sz 1147/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-24

), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P. na terenie...
. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, organ wyjaśnił, iż w przypadku stacji bazowej telefonii komórkowej kwalifikacji dokonuje się oparciu...

II SA/Po 300/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

'), zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi P. Sp. z o.o. w W. pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
wyniesionych RRU do obsługi anten, zestawu szaf technicznych ze sprzętem elektro-przesyłowym stacji bazowej oraz wewnętrznej linii zasilającej, na działce nr [...] przy ul...

II SA/Lu 339/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-19

wniosku spółki [...] S.A. z siedzibą w W. (dalej także jako: Spółka lub inwestor), Starosta Z. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej...
o wartości 8436 W (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839; dalej: r.p.o.ś.). W świetle tych regulacji przedmiotowa stacja bazowa nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze...

II SA/Gd 359/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-13

Wójta Gminy z dnia 20 września 2016 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej A[..]wraz...
ograniczenie wysokości budowli do 12 m stanowią naruszenie art. 46 wskazanej ustawy poprzez ustanowienie zakazu uniemożliwiającego faktyczne lokalizowanie stacji bazowych...

II SA/Bd 1389/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-01

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na działce nr [...] w obrębie ewidencyjnym...
stacji bazowej telefonii komórkowej, której anteny sektorowe oraz anteny sektorowe i radiolinii będą zawieszone na stalowej wieży kratowej o wysokości [...]m...

II SA/Ol 732/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-22

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora A wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki...
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora A wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr '[...]' w obrębie A, gmina...

II SA/Lu 372/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-10

stacji bazowej telefonii komórkowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem, zlokalizowanej na działce nr [...] w obrębie C. M.. Inwestycja dotyczy budowy...
do 59,2 m., Z powyższych analiz wynika, że przedmiotowa stacja bazowa nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (EIRP ma wartości...

II SA/Bd 94/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

(w tym przedmiotowego przedsięwzięcia Spółki), w szczególności dla każdej stacji bazowej telefonii komórkowej jako takiej, podczas gdy obowiązujące przepisy ustawy...
Ogólnopolskie Stowarzyszenie P. E. 'P. D. Ż.' z siedzibą w R. o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie nielegalnej stacji bazowej telefonii komórkowej skarżącej przy ul. L...
1   Następne >   3