Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

majątkowa stała się korzystniejsza. Zauważył także, że sprzedaż środków trwałych (nieruchomości) Spółki stanowi natomiast naturalne źródło pozyskiwania przez przedsiębiorcę...
przez nią mniejszych przychodów z czynności weterynaryjnych, sprzedażą środków trwałych, w postaci dwóch posiadanych przez Spółkę nieruchomości, przyznaniem Spółce ulgi...

II OSK 2128/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

weterynaryjnych, sprzedażą środków trwałych, w postaci dwóch posiadanych przez Spółkę nieruchomości, przyznaniem Spółce ulgi w spłacie należności przez organy podatkowe...
, dokonał analizy zebranego materiału dowodowego. W szczególności wskazał, że z przedłożonych przez Spółkę na wezwanie organu dokumentów wynika, iż zarówno sprzedaż...

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-21

sprzedaży mleka. '[...]'. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący prowadzi 1-osobowe gospodarstwo domowe. Do jego majątku należy dom...
'[...]' oraz nieruchomość rolna '[...]'. Skarżący wskazał ponadto, iż dodatkowo przyjął w dzierżawę nieruchomość rolną '[...]'. Posiada również budynki gospodarcze...

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-02-14

jest prawem dożywocia rodziców) oraz nieruchomość rolna o powierzchni 33,05 ha (10,55 ha przeliczeniowych). Ponadto dzierżawi nieruchomość rolną o powierzchni 3,30 ha (1,40 ha...
ze względu na klęskę suszy oraz brak możliwości sprzedaży mleka. Zmusiło go to do zaciągnięcia w latach 2006-2007 kredytów suszowych w wysokości 11 tys. i 12 tys. zł...

II SA/Wr 161/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby...
się na poziomie 1.200 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych wymieniła: dom o pow. 200 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 0,8 ha., W piśmie z dnia 14 marca 2013 r...

II SA/Wr 157/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby dla niej ostatecznością...
się na poziomie 1.200 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych wymieniła: dom o pow. 200 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 0,8 ha., W piśmie z dnia 14 marca 2013 r...

II SA/Wr 155/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby dla niej ostatecznością...
się na poziomie 1.200 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych wymieniła: dom o pow. 200 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 0,8 ha., W piśmie z dnia 14 marca 2013 r...

II SA/Wr 156/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby dla niej ostatecznością...
się na poziomie 1.200 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych wymieniła: dom o pow. 200 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 0,8 ha., W piśmie z dnia 14 marca 2013 r...

II SA/Wr 158/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby...
się na poziomie 1.200 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych wymieniła: dom o pow. 200 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 0,8 ha., W piśmie z dnia 14 marca 2013 r...

II SA/Wr 149/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-22

gospodarczej. Podniosła, że posiadaną przez siebie nieruchomość rolną wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego jej sprzedaż byłaby...
się na poziomie 1.200 zł. Wśród posiadanych składników majątkowych wymieniła: dom o pow. 200 m2 oraz nieruchomość rolną o pow. 0,8 ha., W piśmie z dnia 14 marca 2013 r...
1   Następne >   +2   4