Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

IV SA/Gl 974/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-02

w W. jako starszy referent ds. rozliczeń i oszczędności, na stanowisku kasjera w stałym punkcie kasowym ds. kredytowych i w ewidencji produkcji ds. sprzedaży nieruchomości...

IV SAB/Gl 21/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-14

oraz garażu i kiosku., W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że ewentualna sprzedaż tych nieruchomości mogłaby z powodzeniem zapewnić wnioskodawcy pozyskanie środków...
ani przedmiotami o wartości przekraczającej 3.000 Euro. Posiada natomiast samochód marki [...]- rok produkcji 1995 r. oraz nieruchomości, a mianowicie: mieszkanie spółdzielcze...

II SA/Rz 821/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-11

i 'wynajęcie' adwokata. Dają one realne szanse pełnego sfinansowania wszczętego procesu sądowoadministracyjnego, np. poprzez sprzedaż, najem lub dzierżawę posiadanej nieruchomości...
rodziców. Rodzina zamieszkuje w domu o pow. mieszkalnej 220 m². Poza tym, dysponuje nieruchomością o pow. 2,5 ha oraz budynkami gospodarczo - garażowymi. Wraz z wnioskiem...

II SA/Lu 276/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-28

w sobotę) - w kontroli nie byli obecni przedstawiciele tych firm, lecz wyłącznie sprzedawczynie każdego ze sklepu. W sali sprzedaży podczas kontroli znajdowały się 3 oszklone...
są pomieszczenia: sala sprzedaży oraz toaleta z wydzielonym przedsionkiem i umywalką (toaleta zlokalizowana jest na zapleczu sklepu należącego do firmy [...] Sp. z o.o....

II SAB/Ol 76/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

umożliwiającej sprzedaż piwa i pieczywa postanawia odmówić przyznania skarżącej prawa pomocy. A.D. po odrzuceniu jej skargi zwróciła się we wniosku z dnia 23 listopada...
spowodowanej między innymi zaniechaniem przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w '[...]' decyzję uniemożliwiającą sprzedaż piwa i pieczywa. Skutkiem powyższego utraciła...

III SA/Lu 686/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-30

maja 2013 r., opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności. Obowiązek ten polegał na zaprzestaniu prowadzenia działalności w punkcie sprzedaży...
punktu sprzedaży [...] i '[...]'. Skarżący twierdził, że nie prowadzi sklepu [...], a jego asortyment wyraźnie jest oddzielony od produktów należących do [...]., Skarżący...

III SA/Kr 850/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-28

wymagający remontu odziedziczony po rodzicach, w którym jest zameldowany oraz nieruchomość rolną o areale 4,3 ha. Skarżący nie posiada żadnych oszczędności ani przedmiotów...
i zagrzybiony. Podniósł, że z powodu choroby (przepukliny pachwinowej) nie może pracować na posiadanej nieruchomości rolnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył...

III SA/Kr 379/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-28

posiada majątek nieruchomy w postaci domu i nieruchomości nie może być w realiach tego przypadku rozstrzygająca. Sprzedaż tego majątku w celu zdobycia środków na opłacenie...
dom z mieszkaniem o powierzchni 82,5 m2 na 50 arowej nieruchomości. Z dodatkowych wyjaśnień skarżącego wynika, że z posiadanych 50 arów gruntu 28 stanowi działka budowlana...

III SA/Lu 248/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-07

zastępczego. W przedmiotowej sprawie ujawniono stosunkowo dużą ilość środków zastępczych - 266,75 g. Mając na uwadze, że ilość przeznaczonych do sprzedaży środków zastępczych...
K. W. skarżący zajmował się sprzedażą dopalaczy od początku 2015 r., Ustalając wysokość kary pieniężnej organ uwzględnił warunki osobiste strony. Organ podniósł...

III SA/Kr 1024/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-21

, że nie ma żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych., Swoje miesięczne dochody oszacował na kwotę 477 zł otrzymywanego zasiłku stałego...
do niej dom gdzie zamieszkują nie może być rozstrzygająca na niekorzyść strony. Zarówno bowiem sprzedaż jak i obciążenie tego majątku w celu zdobycia środków na pełnomocnika...
1   Następne >   2