Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Sz 1176/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-04

świadków wynikało natomiast, że przybudówkę wybudowano w latach [...] , a zgromadzone w sprawie dokumenty są niezgodne ze stanem faktycznym nieruchomości na dzień sprzedaży...
. stwierdziła, że zasadne byłoby przesłuchanie pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego Filii w [...] co do sposobu przygotowania dokumentacji sprzedaży...

II SA/Łd 1003/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-12-22

, nie dotyczy to sytuacji, gdy na skutek czynności cywilnoprawnych (np. sprzedaż nieruchomości objętej nakazem rozbiórki) dochodzi do zmiany zobowiązanego...
gospodarczą z istotnymi odstępstwami od udzielonego pozwolenia na budowę i nie doprowadził do końca procesu; egalizacji budowy. W dacie sprzedaży nieruchomości skarżącym (8...

II OZ 972/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-09

, że wnioskodawca w ostatnich latach uzyskał ze sprzedaży nieruchomości położonych w Gminie K. przychody w wysokości ponad 440,000,00 złotych. W piśmie tym wskazano jednocześnie...
, że wnioskodawca prawdopodobnie uzyskiwał również przychody ze sprzedaży nieruchomości (działek rekreacyjnych) w sąsiedniej gminie R.., W 2005 r. W. S. sprzedał część gruntów...

II OSK 1953/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

. umowy kupna - sprzedaży z dnia [...] grudnia 2009r., którą M. K. sprzedała na rzecz Spółki A. S.A. w Warszawie nieruchomość stanowiącą działki gruntu...
inwestora, ponieważ w wyniku zawarcia kupna - sprzedaży nieruchomości z dnia [...] grudnia 2009 r. w miejsce M. K. wstąpiła Spółka A. S.A. w Warszawie. Jednocześnie dołączono...

II SA/Łd 210/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-30

, wezwał skarżącą do przedstawienia dodatkowych informacji, dotyczących sprzedaży domu przy ul. A., W odpowiedzi na wezwanie skarżąca oświadczyła, iż nieruchomość została...
2007 roku dokonała sprzedaży innej nieruchomości za kwotę 180.000 zł, której to kwoty wyzbyła się na rzecz syna., Powyższa okoliczność przesądza o braku podstaw...

II SA/Wr 39/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-24

z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji/., 2. Zobowiązanie się sprzedającego obiekt budowlany, zawarte w umowie sprzedaży nieruchomości składającej...
zawierającym umowę sprzedaży nieruchomości, do wykonania obowiązku orzeczonego tytułem egzekucyjnym, nie zatamowało przejścia obowiązku na nabywcę nieruchomości. Czynnością...

II SA/Wr 91/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

jak i druga współwłaścicielka zdecydowane są na szybką sprzedaż nieruchomości i w tym celu podpisały umowy z trzema agencjami nieruchomości we W. Odpowiadając na pytanie dotyczące...
, a ona sama nie dysponuje możliwościami finansowych i organizacyjnych aby dokonać rozbiórki. Wyjaśniła także, że liczy na szybką sprzedaż nieruchomości, więc obowiązek...

II SA/Łd 210/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-11-27

., Natomiast sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji może spowodować trudne do odwrócenia skutki w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. Egzekucja bowiem nałożonej na nią kary...
administracyjnej w postaci sprzedaży domu spowodowałaby to, że odzyskanie nieruchomości w praktyce stałoby się niemożliwe., Ponadto skarżąca dodała, że postępowanie...

II SA/Bk 758/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-15

Spółdzielni jest: zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, niemieszkalnymi, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny...
mieszkaniową budynków w celu wynajmowania znajdujących się tam lokali (tak mieszkalnych, jak i niemieszkalnych) lub ich sprzedaży na rzecz takich niebędących członkami...

II SA/Bk 759/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-15

, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, działalność domów...
(tak mieszkalnych, jak i niemieszkalnych) lub ich sprzedaży na rzecz takich niebędących członkami osób, przepis ten umożliwia, spółdzielniom występowanie na rynku w charakterze...
1   Następne >   +2   +5   +10   100