Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bk 317/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-25

wsparcie pomostowe - 540 zł i dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, - 500 zł. W skład majątku skarżącego wchodzi: dom o powierzchni [...] m², nieruchomość rolna...
); decyzję z dnia [...] stycznia 2012 r. dot. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za 2012 r. (k. 34); aneks do umowy...