Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

V SA/Wa 162/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

ponad wskazane oszczędności w kwocie 1500 zł., Ponadto skarżący posiada samochód (nie wskazano jego marki) oraz uzyskał środki pieniężne ze sprzedaży nieruchomości w kraju...
pieniężnych. Skarżący nie wskazał również jaką sumę uzyskał ze sprzedaży nieruchomości, a argument, że zamierza przeznaczyć uzyskane pieniądze na rozpoczęcie działalności...

IV SA/Wa 3811/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

magazynowego oraz z zaliczki na sprzedaż działki, organ odwoławczy wyjaśnił, iż fakt sprzedaży nieruchomości czy innego mienia i uzyskanie z tego tytułu środków finansowych...
się w tym czasie z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kontenera i zaliczki uzyskanej na poczet ceny ze sprzedaży nieruchomości, gdyż źródła te nie noszą cech regularności...

IV SA/Wa 2873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-07

zezwolenia na pobyt stały, w piśmie z dnia 17.06.2015r. zainteresowany zadeklarował zamiar sprzedaży nieruchomości na [...] i przeniesienia się do Polski, jednak z materiału...
był głównie z planami zakupu nieruchomości w Polsce celem osiedlenia się na stałe. Skarżący również podjął działania związane z sprzedażą nieruchomości na [...]. Żona...

II OSK 1436/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży samochodów, a córki podjęły naukę w szkole. Ponadto na Ukrainie toczy się wojna. Sprzedał wszelkie nieruchomości...
dla zastosowania art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy kwestia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP, adaptacji dzieci uczących się w Polsce, sprzedaży nieruchomości na terytorium...

IV SA/Wa 3584/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

[...] maja 2013r., prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży samochodów, a córki podjęły naukę w szkole. Ponadto na [...] toczy się wojna. Sprzedał wszelkie...
nieruchomości, które posiadał w kraju pochodzenia., Dalej organ wyjaśnił, że zgoda na pobyt ze względów humanitarnych nie jest udzielana na wniosek, lecz podlega...

IV SA/Wa 3566/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

gospodarczej na terenie RP, adaptacji dzieci uczących się w Polsce, sprzedaży nieruchomości na terytorium [...] oraz właściwe przerwania wszelkich więzi łączących tę rodzinę tj...
, polegającą na sprzedaży samochodów, a córki podjęły naukę w szkole. Ze względów finansowych i ekonomicznych cudzoziemka z rodziną nie może wrócić na [...]. Ponadto w L...

II OSK 2397/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

Polskiej, pobyt ten związany był głównie z planami zakupu nieruchomości w Polsce celem osiedlenia się na stałe, podjął on również działania związane z sprzedażą nieruchomości...
człowieka i podstawowych wolności. Podkreślił, że cudzoziemiec nie posiada w Polsce stałego miejsca zamieszkania czy pracy, nie posiada tu nieruchomości, a jego centrum życiowe...

II OSK 1435/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

pkt 1 ustawy kwestia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP, adaptacji dzieci uczących się w Polsce, sprzedaży nieruchomości na terytorium Ukrainy...
. Zeznała, że do Polski 'przeprowadziła się' 5 maja 2013r., gdyż posiadają polskie korzenie, jej mąż prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży samochodów...

IV SA/Wa 3739/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

, a nie ma w [...] miejsca zamieszkania, lecz jest to kwestia poboczna, gdyż we współczesnych czasach zarówno przepływ kapitału, sprzedaż nieruchomości, jak i przeniesienie ruchomości...

V SA/Wa 2169/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-29

(jako jedna ze spadkobierców) wniosła zaś o oddalenie powództwa podnosząc, że umowa sprzedaży tej nieruchomości przez Jej męża jest nieważna. W chwili obecnej toczy...
. Jak wynika z akt sprawy, Sąd Rejonowy P. i [...] prowadzi sprawę z powództwa M. Z. przeciwko Cudzoziemce o nakazanie pozwanej wydania nieruchomości. Zainteresowana...
1   Następne >   3