Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 1379/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-13

przez rozwód. Następnie w dniu [...] lipca 2007 r. byli małżonkowie dokonali sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego. Z aktu notarialnego - umowy sprzedaży wynika, iż do dnia sprzedaży...
nie dokonali podziału majątku wspólnego. Uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego kwota została podzielona na dwie równe części pomiędzy byłych małżonków. Wymieniony...

II SA/Wa 1712/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

następujący stan sprawy:, Umową kupna - sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego w dniu [...] maja 2007 r. funkcjonariusz ABW w służbie stałej D. C. wraz z innym...
mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (będące zastępczą formą zaspokojenia prawa...

II SA/Wa 1711/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-19

., Z ustaleń organu i akt administracyjnych wynika następujący stan sprawy:, Umową kupna - sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego w dniu [...] maja 2007 r...
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (będące zastępczą...

II SA/Wa 1121/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-05

. [...]. Do wniosku dołączył kserokopię aktu notarialnego z dnia [...] kwietnia 2010 r., dotyczącego umowy sprzedaży i użytkowania wieczystego, kserokopię umowy darowizny z dnia...
którego M. K. wystąpił o przyznanie pomocy finansowej, należał do zasobu lokalowego Gminy [...] i został zgodnie z aktem notarialnym umowy sprzedaży i użytkowania wieczystego...

I SA/Wa 536/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-24

jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Organ II instancji podzielił stanowisko organu I instancji, iż celem pomocy finansowej...
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość., Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji wynika, że podstawą do ubiegania się przez skarżącego o pomoc...

II SA/Wa 1248/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-30

powołanej ustawy o ABW oraz AW, poprzez jego błędną wykładnię, przez przyjęcie, że nabycie w drodze umowy kupna-sprzedaży od Skarbu Państwa, w trybie art. 58 ustawy z dnia...
nieruchomość., Zgodnie natomiast z postanowieniami zawartymi w art. 109 pkt 2 ustawy o ABW oraz AW lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela...

I OSK 1025/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość...
przedmiotowy lokal od swoich rodziców (Rep. A Nr 2385/00). Z kolei rodzice skarżącego nabyli ten lokal wraz z przynależnym garażem na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej...