Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II OSK 1415/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości były przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi (art. 2 ust. 2...
nieruchomościami Skarbu Państwa, gdyż w dacie wydawania kwestionowanej decyzji nie obowiązywały już przepisy o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi...

II OSK 1413/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

, w części dotyczącej odpłatności za te nieruchomości. Podstawą ustalenia odpłatności za te nieruchomości stały się przepisy ustawy o sprzedaży nieruchomości Państwowego...
o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze., Wojewódzki...

II SA/Bd 673/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

na osobę w rodzinie wynosi [...] zł. Ustalając dochód rodziny organ uwzględnił m.in. dochód skarżącej osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości w kwocie [...]zł., Od powyższej...
ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób...

II OSK 1414/08 - Wyrok NSA z 2009-09-29

odpłatności za te nieruchomości. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że odpłatność za te nieruchomości rolne ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży nieruchomości...
Państwowego Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział I ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

II OSK 1263/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

odpłatności za te nieruchomości. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, że odpłatność za te nieruchomości rolne ustala się na podstawie przepisów o sprzedaży nieruchomości...
Państwowego Funduszu Ziemi. Z kolei rozdział 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw...

IV SA/Wr 73/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-25

., Do akt sprawy załączyła akty notarialne zbycia nieruchomości i kupna mieszkania, a z ktorych wynika, że na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 stycznia 2016r., sporządzonej...
[...]zł i kwoty [...] zł w terminie do 1 lutego 2016 r., Strona stwierdziła, że całą kwotę za sprzedaż w/w nieruchomości, łącznie z zaliczką, otrzymała w miesiącu styczniu...

II SA/Bd 674/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-07

. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie należy wliczać dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli dochód ten został przeznaczony na cele mieszkaniowe i w związku...
ma zostać przekształcona na działkę budowlaną. W tych okolicznościach, zdaniem organu, dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości należało doliczyć do dochodu rodziny...

II SA/Bd 896/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

, ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wnika, aby sprzedaż nieruchomości położnej przy ul. M. była dokonana w trybie wywłaszczenia lub pod jego groźbą. W ocenie organu...
, sprzedaż tej nieruchomości nastąpiła dobrowolnie, za wcześniej ustaloną i zaakceptowaną cenę. Organ nie znalazł natomiast dokumentów uprawdopodabniających, że doszło...

II OSK 1279/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi., Pismem z dnia [...] maja 2001 r. RSP w C. - [...] zwróciła się o dokonanie zmiany m.in. w decyzji z dnia...
decyzji organ powołał art. 56 ust. 1 tej ustawy zgodnie, z którym sprzedaż nieruchomości kandydatowi ustalonemu na nabywcę w myśl dotychczasowych przepisów następuje...

II SA/Łd 695/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-26

., Odnosząc się do zarzutów odwołania dotyczących sposobu wydatkowania środków uzyskanych przez wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości i gruntów ornych, organ wskazał...
ma być to, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości położonej w O. przeznaczył na spłatę wcześniejszych długów oraz na remont mieszkania i na przeprowadzkę. Skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100