Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Sz 729/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-06

prowadzenie napraw i konserwacji statków i łodzi;, 3) zwiększenie stopnia wykorzystania nieruchomości w dyspozycji FMT w ramach wieloletnich umów dzierżawy...
z powyższym podmiot niemający prawa własności do danego środka trwałego nie może oferować (w formie ofert sprzedaży) sprzedaży tego środka innym podmiotom., W zaistniałym...

V SA/Wa 404/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej lub na której rozpoczęto budowę budynku użyteczności...
na nieruchomości nr 46/1, obręb nr 0009 L. miejscowość: L. takiej definicji nie spełnia. W związku z powyższym, Strona wniosła o:, - dokonanie ponownej oceny i przyznanie...

I SA/Sz 1430/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-11

pawilonu kolonijno - wczasowego, podniesienie standardu ośrodka wypoczynkowego wnioskodawcy, wzrost przychodów ze sprzedaży wnioskodawcy z tytułu prowadzenia ośrodka...
wypoczynkowego oraz jej rentowności, stworzenie 55 nowych miejsc noclegowych, stworzenie nowych 4 miejsc pracy. Z treści wniosków ponadto wynika, że na nieruchomości...