Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-29

zobowiązania z tytułu dzierżawy majątku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej, wynoszące ponad 6.000 zł, z tytułu podatków...
od własności nieruchomości rolnych, opłat z tytułu konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Wskazał jednocześnie, że postępowanie egzekucyjne, prowadzone przeciwko niemu...

III SO/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-26

sprzedaży nieruchomości uczelni okazały się bezskuteczne. Wskazał także, że Wyższa Szkoła A. w Ł. złożyła do Sądu wniosek o upadłość likwidacyjną, który w styczniu 2014 r...

IV SA/Wr 246/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-30

, posługując się przy tym różnymi kategoriami ekonomicznymi (wynik finansowy, przychód ze sprzedaży nieruchomości) oraz powołując się na utworzenie rezerwy ze znakiem...
w dużej mierze ze sprzedaży budynku C, a środki uzyskane z tego tytułu zostały przeznaczone na cele inwestycyjne związane z modernizacją budynku Z (uchwała senatu...

IV SA/Wr 75/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-08

się przy tym różnymi kategoriami ekonomicznymi (wynik finansowy, przychód ze sprzedaży nieruchomości) oraz powołując się na utworzenie rezerwy ze znakiem minus, co mogło...
przy rekrutacji w roku akademickim 2016/2017. Organ wskazał również, że planowany wynik finansowy uczelni w 2016 r. wynikał w dużej mierze ze sprzedaży budynku...

II SAB/Go 181/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-29

nieruchomości, w tym również czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży, regulowane są przez przepisy prawa cywilnego, a nie administracyjnego; sama umowa...
sprzedaży również nie może być zawarta w formie innej niż umowa cywilno-prawna. Zatem wszelkie spory dotyczące kwestii zasad zbywania nieruchomości mogą być rozstrzygane...

IV SAB/Po 39/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-06-02

kwestie związane ze zbywaniem nieruchomości, w tym również czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży, regulowane są przez przepisy prawa cywilnego...
oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego i przygotowania regulaminu sprzedaży mieszkań postanawia odrzucić skargę IV SAB/Po 39/20, Uzasadnienie, W dniu [...] lutego...

II SA/Rz 811/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

nieruchomościami (badanie i analiza trendów rynku, podstaw matematyki finansowej), - podstaw marketingu i psychologii (techniki sprzedaży, wykorzystywania wiedzy o zachowaniach...
., W uzasadnieniu Rektor wskazał, że w art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) został nałożony...

III SA/Kr 189/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-18

., Określając swój majątek uwidocznił, że w jego skład wchodzi dom o powierzchni 73 m2 i nieruchomość rolna o areale 0,1717 ha fiz. Nie posiada zasobów pieniężnych...
skarbowego oraz zaświadczenia w sprawie nie figurowania w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego., Z kopii okazanych dokumentów źródłowych wynika...

III SA/Kr 189/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-03

i nieruchomość rolna o areale 0,1717 ha fiz. Nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Zadeklarował brak stałych dochodów akcentując dodatkowo...
urzędu skarbowego oraz zaświadczenia w sprawie nie figurowania w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Z dokumentów tych wynika, że skarżący...

IV SA/Wr 477/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-25

oraz innych nieruchomości, w tym rolnych. Posiada natomiast oszczędności w wysokości [..] zł, samochód osobowy marki [...] rok produkcji [...] i akcje na rynku wtórnym o wartości...
finansowe z krótkiej sprzedaży wynoszą [...] zł, wycena instrumentów finansowych [...]zł, a aktywa razem wynoszą [...] zł i wydruk rachunku pieniężnego i instrumentów...
1   Następne >   2