Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II SAB/Gd 93/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

oddanych samorządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów w użytkowanie (ze sprzedażą), i to zarówno co do nieruchomości z zasobu Gminy Miasta, jak i co do nieruchomości...
kręgowej Izbie Lekarskiej ściśle określonych nieruchomości oraz sprzedaż jednej ze wskazanych działek mają charakter informacji publicznych., Wskazać bowiem należy...