Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 855/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-10

2006 r. aktem notarialnym Nr Rep. A [...] została zawarta przez E. K. i J. K. z M. S. i M. S. umowa sprzedaży tej nieruchomości., Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM...
. przy ul. [...], którą zdecydowali się jednak zbyć w dniu [...] marcu 2006 r. Na sprzedaż nieruchomości Państwo K. zdecydowali się mimo świadomości, że odwołująca się dysponuje...

II SA/Wa 2500/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-13

, od której A. N. nabył lokal, jest komunalną spółką prawa handlowego utworzoną przez gminę w celu m.in. gospodarowania nieruchomościami lokalowymi przez ich sprzedaż...
nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników M. Spółka z o.o. w O. z dnia [...] sierpnia 2002 r. (tekst jednolity) w sprawie ustalenia sprzedaży nieruchomości będących...

II SA/Wa 259/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-09

potrzeby mieszkaniowe. Ewentualna sprzedaż nieruchomości, którą zamieszkuje, celem spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego, która w opinii skarżącego uwolniłaby...
Sądu, nawet gdyby przyjąć, że środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży zajmowanej nieruchomości byłyby niewystarczające na zakup nowego mieszkania, wskazać należy...

I OSK 389/11 - Wyrok NSA z 2011-07-08

obowiązków Głównego Księgowego w Oddziale Regionalnym WAM w W. W dniu sprzedaży nieruchomości w E., E. K. nie mogła zaś mieć pewności, że lokal nr [...] przy ul. P...
także, że z wyjaśnień strony wynikało, iż małżonkowie K. nie przeznaczyli pieniędzy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w E. na zapewnienie sobie we własnym zakresie innego...

V SA/Wa 117/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

W. w obmiarach, zawyżeniu powierzchni lokalu mieszkalnego o powierzchnię nie mniejszą niż 0,88 m2 skutkującego od dnia kupna - sprzedaży nieruchomości tj. 08.03.2000 r. Ponadto...
. Uznanie błędu OR WAM skutkującego do chwili zmiany - sprostowania aktu notarialnego kupna - sprzedaży nieruchomości sporządzenia aneksu do umowy sprzedaży z dnia 04.08.2005r....

VII SA/Wa 1207/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-15

(art. 14 ust. 2a). Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych jednym z uprawnień Agencji jest m.in. sprzedaż nieruchomości, oddawanie...
(Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) umorzył postępowanie w sprawie z wniosku [...] Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] o przekazanie nieruchomości...

I OSK 1776/11 - Wyrok NSA z 2012-03-22

. O wyjątkowości sytuacji nie może decydować fakt, że skarżąca leczy się z powodu depresji. Za bezsporny Sąd uznał fakt sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy...
do sprzedaży przez skarżącą nieruchomości położonej w Warszawie., W rezultacie jako prawidłowe trzeba uznać zastosowanie przepisu art. 29 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP...

II SA/Wa 1676/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-17

faktyczny sprawy z powodu awansu skarżącego (zmiany stopnia służbowego) oraz zamiaru sprzedaży nieruchomości nabytej z bonifikatą od jednostki samorządu terytorialnego...
w sposób klarowny i wyraźny sygnalizowana przez skarżącego., Podczas postępowania zainicjowanego wnioskiem z dnia [...] września 2012 r. skarżący podjął kroki zmierzające do sprzedaży...

I OSK 1584/07 - Wyrok NSA z 2008-11-21

nieruchomości do sprzedaży okażą się spóźnione. Wobec powyższego zwrócił się o przedłużenie umowy najmu celem umożliwienia wykupu mieszkania., Prezes Wojskowej Agencji...
przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynosi [...] zł, która podlega wpłacie na wskazany rachunek bankowy. Wezwano do przeanalizowania propozycji Agencji i możliwości...

II SA/Wa 1541/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

zryczałtowanych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży zwrócono się o pisemną deklarację odnośnie zwrotu ww. kwoty lub pozostawienia jej na koncie WAM...
określonych w art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Podał, iż z tych względów nie jest możliwe zrealizowanie oczekiwań skarżącego w zakresie sprzedaży lokalu, o czym...
1   Następne >   +2   4