Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

., W dniach 19 - 21 oraz 24 - 25 października 2016 r. inspektorzy reprezentujący WIIH przeprowadzili czynności kontrolne w miejscu sprzedaży detalicznej, tj. w aptece...
określonych art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach, z uwagi na nieuwidocznienie w miejscu sprzedaży detalicznej ceny i ceny jednostkowej w przypadku 319 towarów...

VI SA/Wa 815/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

'). Badaniem objęto 340 partii produktów kosmetycznych oferowanych w aptece do sprzedaży. W toku kontroli stwierdzono nieuwidocznienie cen w przypadku 340 partii towarów oraz cen...
jednostkowych w przypadku 319 partii towarów oferowanych do sprzedaży, objętych takim obowiązkiem. Szczegółowe dane zakwestionowanych produktów zostały wymienione...

VI SA/Wa 1901/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

10%, w opakowaniach a'5 kg, kraj pochodzenia P., rejon połowu [...], w cenie sprzedaży 22,83 zł/kg, o łącznej wartości 2.283,00 złotych, oznaczonych datą minimalnej...
[...], w cenie sprzedaży 7,60 zł/kg, o łącznej wartości 3.686,00 złotych, oznaczonych datą minimalnej trwałości [...], importowanych przez W. S.A. ul. P. [...],[...], zwanych dalej...

VI SA/Wa 1902/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

sprzedaży 22,83 zł/kg, o łącznej wartości 2.283 złotych, oznaczonych datą minimalnej trwałości [...] i datą produkcji [...], wyprodukowanych w P. dla I. SA ul. L...
, '[...]', o zawartość glazury 35%, w opakowaniach a'5 kg, kraj pochodzenia C., rejon połowu [...], w cenie sprzedaży 7,60 zł/kg o łącznej wartości 3.686 zł, oznaczonych datą minimalnej...

VI SA/Wa 3371/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

) pojedynczo mrożonych IQF, głęboko mrożonych o zawartości glazury 10%, w opakowaniach a'5 kg, kraj pochodzenia Polska, rejon połowu FAO 27IIID, w cenie sprzedaży 22,83 zł...
, kraj pochodzenia Chiny, rejon połowu FAO 61 Ocean Spokojny, w cenie sprzedaży 7,60 zł/kg o łącznej wartości 3.686 zł, oznaczonych datą minimalnej trwałości 10.2013 r...

VI SA/Wa 3370/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

) pojedynczo mrożonych IQF, głęboko mrożonych o zawartości glazury 10%, w opakowaniach a'5 kg, kraj pochodzenia Polska, rejon połowu FAO 27IIID, w cenie sprzedaży 22,83 zł...
, kraj pochodzenia Chiny, rejon połowu FAO 61 Ocean Spokojny, w cenie sprzedaży 7,60 zł/kg o łącznej wartości 3.686 zł, oznaczonych datą minimalnej trwałości 10.2013 r...

II GSK 3094/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: (...) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa...
rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości (pkt 2). W aktach sprawy brak jest dowodu w postaci np. aktu notarialnego świadczącego o wyłączeniu z masy majątkowej...

II GSK 2639/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

. Obejmuje ono w szczególności: (...) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości...
tzw. rzeczowych aktów administracyjnych Sąd uznał, że skarżąca przejęła posiadanie (własność) zakwestionowanych filetów i kontynuowała ich posiadanie w celu sprzedaży...