Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 1401/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

[...] z własnej woli przed sprzedażą nieruchomości nie wystąpił o wykreślenie jej z terenu lotniska w [...], to należy uznać, że z chwilą przeniesienia własności nieruchomości...
działając w ramach spółki cywilnej [...] [...]., [...]. s.c. w dniu [...] października 2011r. nabyli prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w [...], składającej...

VII SA/Wa 451/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-10

. oraz zestawienia i potwierdzenia dotyczące przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości., Przeprowadzona przez Prezesa ULC analiza przedstawionych dokumentów i informacji wykazała...
. oraz zestawienia i potwierdzenia dotyczące przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości. Za materiał dowodowy uznano także załączane przez [...]. do późniejszych pism...