Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SA/Wa 1598/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-30

w rozumieniu u.d.i.p, ale udostępnienia informacji w sprawie indywidualnej (w sprawie ceny sprzedaży konkretnej nieruchomości w konkretnym postępowaniu) i ma na celu zaspokajanie...
publicznej w sprawie indywidualnej (w sprawie ceny sprzedaży konkretnej nieruchomości w konkretnym postępowaniu) i ma na celu zaspokajanie indywidualnych (prywatnych...

IV SAB/Gl 116/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-24

do nieruchomości pod powyższym adresem (np. sprzedaż, rozwiązanie umowy najmu), który to tytuł prawny musiał przecież posiadać przynajmniej przez część 2015 roku, skoro deklaracja...
do obrony swoich interesów. Równocześnie oświadczył, że gospodaruje samotnie, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, nieruchomości ani przedmiotów wartościowych...

II SA/Wa 1490/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-19

nieruchomość (na podstawie umowy sprzedaży, a może nieodpłatnie), a nawet uzyskać numer PESEL takich osób. Z tych m.in. względów, dostęp do żądanej informacji powinien podlegać...
, którym przysługują ograniczone prawa do nieruchomości. Przeglądanie ksiąg wieczystych wymaga znajomości numeru księgi, a numer ten nie jest łatwo dostępny osobom postronnym - innym...

IV SAB/Gl 7/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-12

i udokumentować koszty,jakie ponosi w związku z utrzymaniem wspomnianej nieruchomości. Także w przypadku ustania rzeczonego tytułu prawnego (np. w wyniku sprzedaży, rozwiązania...
do obrony swoich interesów. Równocześnie oświadczył, że gospodaruje samotnie, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, nieruchomości ani przedmiotów wartościowych. Utrzymuje...

I OSK 757/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

do której wnioskodawczyni kieruje roszczenia windykacyjne. Wnioskodawczyni podniosła, że przedmiotowa nieruchomość uległa podziałowi, a następnie sprzedaży przez Skarb Państwa...
dla dokonania tej czynności, bowiem przedmiot tej sprawy dotyczy kwestii nabycia przez osoby trzecie prawa własności nieruchomości, do której ona sama rości takie prawo...

II SAB/Ol 110/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-31

, w której należy podać stan majątkowy wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, zadeklarował dom o powierzchni 160 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,47 ha...
więcej niż jedna nieruchomość, na których znajdują się ponadto różnego rodzaju obiekty, wnioskodawcę wezwano ponadto do wskazania powierzchni i numerów ewidencyjnych...

IV SA/Wr 250/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-26

z 2000 r., 7. Świadectwo ukończenia kursu Techników (Sztygarów) Strzałowych w Odkrywkowych Zakładach Górniczych z 1984 r., 8. Zaświadczenie o nieposiadaniu nieruchomości...
z 2017 r., 15. Pełnomocnictwo udzielne radcy prawnemu przez Zakład Usługowy '[...]' Zarządzanie Nieruchomościami na prowadzenie sprawy sądowej przeciwko skarżącemu;, 16. Pozew...

IV SA/Wr 123/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-27

utrzymuje się z niskiej kwoty [...] zł z tytułu sprzedaży 'z ogródka'. Opłaty związane z utrzymaniem wynoszą: telefon stacjonarny 32 zł, telefon komórkowy 50 zł, leki 12 zł...
z korzystaniem z pokoju u matki. Podała, że dysponuje 1 akcją. Toczy się postępowanie komornicze. Nie posiada innych nieruchomości i wierzytelności oraz przedmiotów wartościowych...

II SAB/Po 9/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-08

i pozostaje na jej utrzymaniu. Nie prowadzi własnego gospodarstwa domowego. Skarżący podał, że nie ma żadnego majątku, w tym nieruchomości, oszczędności ani wartościowych...
z jego oświadczenia, ma trudności ze znalezieniem pracy (brak uzyskania statusu osoby bezrobotnej). Nie uzyskuje żadnego dochodu; nie dysponuje także żadnym majątkiem (nieruchomościami...

II SAB/Ol 110/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-12

, w której należy podać stan majątkowy wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie, zadeklarował dom o powierzchni '[...]' oraz nieruchomość rolną o powierzchni...
o nazwie 'Wyłączność osobista' wynika, że w skład majątku wnioskodawcy wchodzi więcej niż jedna nieruchomość, na których znajdują się ponadto różnego rodzaju obiekty...
1   Następne >   2