Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VII SA/Wa 161/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-07

. - nazwanej umową o dzieło - zobowiązuje się do doprowadzenia do sprzedaży nieruchomości, zawarcia umowy przenoszącej własność, planowania spotkań., Skarżąca miała zatem swoim...
do zawarcia umowy głównej - sprzedaży nieruchomości., Z akt sprawy nie wynika by skarżąca zawarła umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o której mowa w ustawie z dnia 21...

VI SA/Wa 1036/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

nieruchomości, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja...
umowami o dzieło, wynika, że czynności jakie miał wykonać zainteresowany to 'wykonanie fotoinspekcji nieruchomości położonych na terenie woj. mazowieckiego'. Według ZUS...

VI SA/Wa 1017/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

bankowo - hipotecznej nieruchomości, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji...
z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja kredytowych wniosków terenowych, wykonywanie fotoinspekcji nieruchomości...

VI SA/Wa 2696/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-13

, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja kredytowych...
2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., Przedmiotem zawartych pomiędzy Zainteresowanym a płatnikiem składek umów było wykonanie fotoinspekcji nieruchomości położonych na terenie...

VII SA/Wa 898/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

na rzecz PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w W., czy też bank dokonał sprzedaży posiadanych przez wnioskodawcę wierzytelności i w ten sposób uregulowane zostało posiadane...
, jakie ponosi miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podatek od nieruchomości...

VI SA/Wa 1752/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-27

, posiadając 1 % udziałów w spółce, ma realny wpływ na działalność spółki, na dowód czego przedłożyła akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości przez spółkę., Skarżąca...
swoich udziałów. Postawił warunek sprzedaży 98 udziałów, ale z zachowaniem jednego. Podział udziałów w tej sytuacji zdeterminowany był decyzją osoby sprzedającej udziały...

VI SA/Wa 1863/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

. Ponadto wpisane rodzaje działalności obejmowały: konserwację i naprawę pojazdów samochodowych; sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach; wynajem...
i zarządzanie nieruchomościami; wypożyczanie i dzierżawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego oraz działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Zgłoszenia...