Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 1472/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

około 80.000 zł, działkę siedliskową o pow. [...] ha i wartości około 50.000 zł. Działka jest zabudowana domem oraz budynkami gospodarczymi. Wykazał również nieruchomość...
, króliki i bydło - 'na własne potrzeby', posiadane nieruchomości rolne przynoszą miesięczny dochód w wysokości 2.000 zł. Do stałych wydatków rodziny strona zaliczyła...

V SA/Wa 1472/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-06

również nieruchomość rolną - trwały użytek zielony o wartości około 30.000 zł (0,97 ha)., Do miesięcznych dochodów rodziny Skarżący zaliczył świadczenia rentowe otrzymywane...
i bydło - 'na własne potrzeby', posiadane nieruchomości rolne przynoszą miesięczny dochód w wysokości 2.000 zł. Do stałych wydatków rodziny Strona zaliczyła koszty...

V SA/Wa 2321/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

wykorzystania kwoty indywidualnej dostaw wynikał z konieczności sprzedaży bydła w związku z obowiązkiem zapłaty zachowku na rzecz uprawnionego spadkobiercy ustawowego...
sprzedaż bydła za najszybsze i najlepsze rozwiązanie. W przeciwnym wypadku trzeba by było sprzedać grunty lub maszyny rolnicze, co nie wchodziło w rachubę., Decyzją z dnia...

V SA/Wa 783/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

, iż gospodarstwo domowe sam, posiada dom o pow. 150 m2 wraz z zabudowaniami gospodarczymi (obora, stodoła), a także nieruchomość rolną o pow. 24,38 ha, natomiast nie posiada...
oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. W rubryce 10 wniosku podał, iż osiąga miesięczny dochód w wysokości 4.000 zł z tytułu sprzedaży mleka. W uzasadnianiu...

V SA/Wa 4189/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-17

prowadzi z żoną i dwójką dzieci, posiada dom o pow. 110 m2, zabudowania gospodarcze (oborę, stodołę), nieruchomość rolną o pow. 10,25 ha, a także 17 krów, 4 opasy i 4...
pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Wnioskodawca oświadczył, iż uzyskuje dochody ze sprzedaży mleka w wysokości 4.500 zł miesięcznie, natomiast jego żona z tytułu umowy...

IV SA/Wa 443/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-16

, iż w lutym i marcu 2006 r. strona odwołująca zaprzestała sprzedaży mleka w celu uniknięcia konieczności uiszczenia wysokiej opłaty za przekroczenie lIR dostaw...
sprzedaż mleka o co najmniej (...) kg w stosunku do indywidualnych ilości referencyjnych stanowiących ich własność w dniu (...) marca 2005 r., ale nie otrzymali lIR...

V SA/Wa 2812/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

zwolnienie od kosztów sądowych. Wnioskodawca wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi z matką, posiada dom wraz z budynkiem gospodarczym, mieszkanie oraz nieruchomość rolną o pow...
. 5,80 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi. W rubryce nr 7.2.1 wniosku oświadczył, iż posiada lokatę w wysokości 100 tys. zł. Skarżący uzyskuje dochód z tytułu sprzedaży...

V SA/Wa 1224/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

z budynkiem gospodarczym, mieszkanie oraz nieruchomość rolną o pow. 5,80 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi. W rubryce nr 7.2.1 wniosku oświadczył, iż posiada lokatę...
w wysokości 100 tys. zł. Skarżący uzyskuje dochód z tytułu sprzedaży mleka w wysokości 400 zł miesięcznie, zaś jego matka z tytułu emerytury w wysokości 1.000 zł miesięcznie...

V SA/Wa 2515/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

[...] m.kw. oraz nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha (współwłasność z bratem). Podstawą utrzymania rodziny jest świadczenie emerytalne przysługujące mężowi skarżącej...
w wysokości [...] zł oraz dochód z prowadzonego gospodarstwa rolnego i sprzedaży mleka w wysokości [...] zł. Córka skarżącej nie pracuje, a mąż spłaca kredyt bankowy...

V SA/Wa 777/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

², nieruchomość rolną ... ha oraz budynki gospodarcze, ... . Posiadany majątek służy do pracy w gospodarstwie rolnym i jest niezbędnym wyposażeniem gospodarstwa. W chwili obecnej...
zobowiązania gospodarstwa przewyższają ewentualne wpływy ze sprzedaży płodów rolnych i skarżący pozostaje na utrzymaniu żony, której dochody z pracy na etacie wynoszą ... zł...
1   Następne >   +2   4