Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

III OSK 4520/21 - Wyrok NSA z 2022-03-23

od Gminy Miejskiej [...] lokal mieszkalny przy ul. [...], na podstawie aktu notarialnego [...], a przy sprzedaży tego lokalu zastosowano bonifikatę w wysokości 90% wartości...
nieruchomości. Fakt ten stanowi - w świetle art. 21 ust. 6 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu - negatywną przesłankę do wypłacenia odwołującemu świadczenia mieszkaniowego...