Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SA/Ol 350/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-24

zauważyć, że obowiązek organu egzekucyjnego w zakresie dokonania podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości został jedynie ogólnie wyznaczony w art. 115 b...
, stanowiącym iż 'organ egzekucyjny sporządza plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości niezwłocznie, gdy postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości staje...

I SA/Bd 397/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-11-04

.), sporządził plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Pierwotnie plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości został sporządzony...
uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości dokonywany jest w oparciu o uregulowania prawne zawarte w art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z kwoty uzyskanej...

III SAB/Wa 49/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

sprzedający i nabywca, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, rezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art...
. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i wybierają opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki...

III SA/Wa 1672/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

. sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w J. Przedmiotową nieruchomość małżonkowie nabyli wspólnie w 2007 r. na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej, na podstawie umowy...
. nieruchomości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. stwierdził, że sprzedaż miała miejsce przed upływem pięciu lat od daty nabycia i stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust...

III SAB/Wa 48/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

jako podatnicy VAT czynni, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, rezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o z dnia 11 marca...
2004 r. o podatku od towarów i usług i wybierają opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki o numerze ewidencyjnym [...], zlokalizowanej...

I SA/Wr 1447/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-12

podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. na rzecz strony...
. Na skutek uzyskania sumy ze sprzedaży nieruchomości oraz ww. praw został sporządzony w dniu 28 września 2007 r. plan podziału, w którym na zaspokojenie wierzycieli...

I SA/Sz 660/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-10

. [...], dokumentującej sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w S. przy ul. [...], zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr [...] z [...] r., obejmującym wartość netto [...] zł, VAT...
- [...] zł. Z aktu notarialnego wynika także, że stronę sprzedającą oraz kupującą reprezentował jednocześnie J.W., a przedmiotem sprzedaży był udział w nieruchomości...

I SA/Rz 875/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-13

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 27.000 zł - postanawia - odrzucić skargę W dniu [...] września 2012 r. wpłynęło do Sądu pismo P.W., adresowane...
z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 27.000 zł., Wojewódzki Sąd...

I SA/Rz 874/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-13

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 10.250 zł - postanawia - odrzucić skargę W dniu [...] września 2012 r. wpłynęło do Sądu pismo P.W., adresowane...
z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 10.250 zł., Wojewódzki...

I SA/Rz 876/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-13

od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 7.500 zł - postanawia - odrzucić skargę W dniu [...] września 2012 r. wpłynęło do Sądu pismo P.W., adresowane...
z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 7.500 zł., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   10