Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SA/Bd 591/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

organ uznał zeznania składane przez B. P. zamieszkałego na nieruchomości sąsiadującej z działką, na której według K. G. składowane i przetwarzane były odpady odbierane...
. z o.o., D. Sp. z o.o., S. Sp. z o.o. i T. sp. z o.o., a także ustalenie przez organ zawyżenia przychodów na skutek wystawienia przez Spółkę nierzetelnej faktury sprzedaży...