Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 1993/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

O. w J. wyniosły 2,508 287,94 zł. Stwierdzono także, iż w dniu [...] maja 2005 r. Związek na podstawie umowy sprzedaży nabył prawo własności nieruchomości...
. Związek sprzedał nabytą nieruchomość M. W. za kwotę brutto 858 976,80 zł. W dniu [...] maja 2005 roku, pismem znak [...], a więc w 10 dni po sprzedaży O. związek...

II GSK 492/08 - Wyrok NSA z 2008-11-14

[...] maja 2005 r. Związek na podstawie umowy sprzedaży nabył prawo własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest Ośrodek Przygotowań Olimpijskich [...] w J...
. po uwzględnieniu 50% bonifikaty ze strony sprzedającego, tj. Starostwa Powiatowego w J. G., za kwotę 429 488,40 zł. Tego samego dnia Związek sprzedał nabytą nieruchomość M...

V SA/Wa 1653/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-09

ruchomości i nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży i przewidywane z tego tytułu dochody są również uwzględnione w programie naprawczym, w celach w nim określonych...