Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA 2447/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-15

decyzję z dnia [...] marca 2003r., Nr [...] wydaną na wniosek Starosty [...] odmawiającą wyrażenia zgody na sprzedaż J. i S. małżonkom B. nieruchomości stanowiącej własność...
Infrastruktury negatywnie zaopiniował ww. wniosek o sprzedaż nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, podnosząc, że status użytkownika wieczystego, jaki posiadają...

I SA/Wa 223/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - utrzymał w mocy decyzję Wojewody...
opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Od decyzji tej strony nie odwołały się, i stała się ona ostateczna...

I OSK 149/10 - Wyrok NSA z 2010-11-25

za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej oraz ceny sprzedaży położonych na niej domów, budynków lub lokali, a także ceny sprzedaży nieruchomości rolnych...
na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości., W konkluzji, Sąd pierwszej instancji wskazał, że ponownie rozpoznając sprawę organ weźmie...

I SA/Wa 1999/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

. w związku z wojną rozpoczętą w 1939r. na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa jest M. K. - J...
wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości...

II SA/Kr 1271/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-04

nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd...
oraz jako majątek tworzonych fundacji. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zdanie 1 ustawy o gospodarce...

I SA/Wa 1980/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości (Dz. U. Nr 9, poz. 32 ze zm.)., W dniu 7 sierpnia 2006 r. R...
to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości...

OW 7/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-26

. o sprzedaży na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Cz.-Rz. gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, w części dotyczącej odpłatności za nieruchomości. Prezydent Miasta Cz...
z zakresu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z wprowadzeniem reformy rolnej...

VIII SA/Wa 809/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat...
nieruchomości gruntowych oraz ceny sprzedaży działki budowlanej i ceny sprzedaży położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa o wartości...

I SA/Wa 1080/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

Mazowiecki ustalił, że nieruchomość, której dotyczy umowa przyrzeczenia sprzedaży położona była na terenie dawnego województwa wileńskiego., Organ I instancji ustalił, ze w 1938...
w W. przy ul. [...]/ na okres od 1 października 1934 r. do 1 października 1937r. /, umowy przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości położonej w W. przy [...], sporządzonej dnia...

I SA/Wa 1183/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (zmiana Dz.U. z 2001...
zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości...
1   Następne >   +2   +5   +10   51