Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 1913/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-16

i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,, - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,, - działalność rachunkowo-księgowa i doractwo podatkowe...
skoro przedmiotem jej działalności jest m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,, 2) przeznacza całość dochodów na realizację celów statutowych skoro § 17...

I SA/Ol 731/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-10

i adaptacyjnych (183.000 zł). Wyjaśniła ponadto, że istnieje na rynku kilka ofert sprzedaży nieruchomości, spełniających określone wyżej kryteria, które pozwalają oszacować...
przez wnioskodawczynię projekt obejmował:, - zakup nieruchomości/lokalu,, - prace wykończeniowe lub remontowo/adaptacyjne zakupionej nieruchomości/lokalu w, celu jego adaptacji...

V SA/Wa 693/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-17

, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z uwagi na fakt, iż nie działa w celu osiągnięcia zysku, skoro przedmiotem jej działalności jest m.in. kupno i sprzedaż...
nieruchomości na własny rachunek, ani też nie przeznacza całości dochodów na realizację celów statutowych, skoro par. 17 pkt 2 statutu stanowi, że jedynie część zysku przeznacza...

II GSK 2457/11 - Wyrok NSA z 2012-01-26

, skoro przedmiotem jej działalności jest m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ani też nie przeznacza całości dochodów na realizację celów statutowych...

I SA/Ol 794/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-22

- Inne inwestycje w przedsiębiorstwa., Przedłożony przez wnioskodawczynię projekt obejmował:, - zakup nieruchomości/lokalu na potrzeby sklepu z artykułami medycznymi,, - prace...
wykończeniowe lub remontowo/adaptacyjne zakupionej nieruchomości/lokalu w, celu jego adaptacji na potrzeby prowadzonego specjalistycznego sklepu,, - zakup wyposażenia...

V SA/Wa 1932/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

składania wniosku o określenie warunków przyłączenia, o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na których planowana jest farma wiatrowa D. . Następnie kolejno zostały...
przy realizacji przyłącza i sieci przesyłowej. Z ww. dokumentów wyraźnie wynika fakt podziału projektu Farma Wiatrowa D. o mocy 250 MW na części i ich sprzedaży. Wniosek...

V SA/Wa 1929/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-24

wniosku o określenie warunków przyłączenia, o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na których planowana jest f.D., Następnie kolejno zostały podpisane umowy...
wyraźnie wynikał fakt podziału projektu F. o mocy [...] MW na części i ich sprzedaży. Wniosek o dofinansowanie dla projektu: '[...]' został złożony [...] kwietnia 2009 r...

V SA/Wa 1837/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

przyłączenia, o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na których planowana jest farma wiatrowa D.. Następnie kolejno zostały podpisane umowy: z dnia [...].12.2008 r...
przyłącza i sieci przesyłowej. Z ww. dokumentów wyraźnie wynika fakt podziału projektu Farma Wiatrowa D. o mocy 250 MW na części i ich sprzedaży. Wniosek o dofinansowanie...

V SA/Wa 1930/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

warunków przyłączenia, o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na których planowana jest farma wiatrowa D., Następnie kolejno zostały podpisane umowy...
. dokumentów wyraźnie wynikał fakt podziału projektu Farma [...] o mocy 250 MW na części i ich sprzedaży. Wniosek o dofinansowanie dla projektu: '[...]' został złożony...

V SA/Wa 1927/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-24

warunków przyłączenia, o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości na których planowana jest f. D.., Następnie kolejno zostały podpisane umowy: z ... grudnia 2008r...
przy realizacji przyłącza i sieci przesyłowej. Z ww. dokumentów wyraźnie wynikał fakt podziału projektu F. D. o mocy 250 MW na części i ich sprzedaży. Wniosek o dofinansowanie...
1   Następne >   2