Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

V SA/Wa 1712/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

., Natomiast nie zgodziła się z argumentacją dotyczącą sprzedaży wyprodukowanej energii., Podniosła, że wnioskodawca w ramach protestu wskazuje na zaprezentowany w Studium...
Wykonalności alternatywny wariant sprzedaży ciepła firmie [...] Sp. z o.o. na potrzeby suszenia drewna (tarcicy) w obrębie terminala produkcyjno-przeładunkowego. Zgodnie...

VIII SA/Wa 126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

, czego dowodem są choćby zawarte i zrealizowane w postaci wpłat w 2016 r. ugody z dłużnikami na kwotę [...] zł oraz przyznane sądownie prawo do sprzedaży mieszkań...
użytkowych, nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych. Zabezpieczeniem mogłaby być cesja należności z wynajmu lokali użytkowych, Fundusz Remontowy, cesja praw z polisy...

III OSK 4008/21 - Wyrok NSA z 2022-05-31

ustawy o odnawialnych źródłach energii nie miały w ogóle w sprawie zastosowania. Pierwszy z tych przepisów dotyczy zasad ogłoszenia przez Prezesa URE aukcji na sprzedaż...
nieruchomości). Należy również zauważyć, iż postanowienie uzgadniające ma jednoznacznie wiążący charakter dla organu prowadzącego postępowanie główne. Do chwili kiedy nie zostanie...