Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 320/09 - Wyrok NSA z 2009-12-21

nieruchomością. Niezasadne są także twierdzenia strony, iż umową sprzedaży I. M. W. przeniósł na E. i J. S. wszystkie swoje prawa do tej nieruchomości, włącznie z prawem...
nad tą nieruchomością oraz uregulowania zasad korzystania z niej przez szkoły. W tych okolicznościach, nie można przyjąć, że E. i J. S. po zawarciu umowy sprzedaży z I. M...

I SA/Wa 1450/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-03

właściciela z dnia 23 stycznia 2005 r., chęcią sprzedaży przez Gminę nieruchomości (dworku i parku), na terenie której zlokalizowana jest szkoła, a w stosunku...