Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 1671/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

na wskazane w sentencji pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nieleśnej., Skarżący uiścił wpis...
odrzuceniu z uwagi na to, że zaskarżone pismo nie należy do żadnej z form działania administracji, o których mowa powyżej., Odmowa zgody na sprzedaż nieruchomości nieleśnej...

VII SAB/Wa 14/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-05

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa L. jest niezamieszkała i należy wstrzymać sprzedaż tej nieruchomości. Wskazał, że zabytkowa nieruchomość powinna...
Ministrowi Środowiska, że pozostaje w bezczynności przez niewstrzymanie sprzedaży ww. nieruchomości przez Lasy Państwowe., W piśmie z dnia 24 lutego 2012 r. skarżący...

VI SA/Wa 2167/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-08

złożyły do Sądu Okręgowego w [...] pozew o ustalenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości zawartych przez Pana M.W. i Panią M.W. (w tym działek...
w [...] pozwu o stwierdzenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości w tym objętych wnioskiem koncesyjnym, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

IV SA/Wa 2206/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-18

. [...] w .) została zapłacona cena sprzedaży nieruchomości na konto nr [...] w O. A.G. oddział P. oraz złożony wniosek o wpis w KW nowego właściciela. Zdaniem wnioskodawcy...
powyższe okoliczności wskazują, że umowa sprzedaży nieruchomości nie była aktem nieważnym, gdyż odbyła się za zgodą właściciela oraz zapłacono za nią określoną sumę pieniędzy...

IV SA/Wa 2101/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-09

decyzji podniesiono, że przedmiotowe nieruchomości zostały przejęte na rzecz Państwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych...
Lasów Państwowych w P. decyzją z dnia [...] kwietnia 1971 r., powołując się na art. 9 cyt. ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu...

I OSK 1406/07 - Wyrok NSA z 2008-09-23

ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego...
błędne zastosowanie przez Sąd pierwszej instancji art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...

I OSK 2834/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

. U. z 1928 r. Nr 36, poz. 341 ze zm.) oraz 9 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
do naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a. w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...

I SA/Wa 719/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-04

art. 9 ustawy z 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...
przytoczył uchwałę Trybunału Konstytucyjnego z 20 lutego 1991 r. w sprawie wykładni art. 16 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu...

VI SA/Wa 1508/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

, które zezwalają na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości, na których zlokalizowane jest ujęcie wody oraz z uwagi na niszczenie obiektu będącego własnością Gminy [...]. Skarżący...
gruntowych przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20 lipca 2012 r. gmina [...] nie zamierzała wydzierżawić przedmiotowych nieruchomości. Zdaniem organu interes prawny...

IV SA/Wa 1274/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

, pomijając istotne w sprawie ramy czasowe trwania skutków decyzji. Poprzednik prawny skarżących dokonał przymusowej sprzedaży nieruchomości bowiem była ona przeznaczona...
nr [...] z dnia [...] grudnia 1964r. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w 1973r. powołuje bowiem się na tę decyzję jako uzasadniającą zastosowanie art. 6 ustawy z dnia 12 marca...
1   Następne >   +2   +5   +10   18