Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Sz 687/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-14

się sklep Netto prowadzący sprzedaż m.in. napojów alkoholowych, co może powodować wpływ na rozwój emocjonalny dzieci z uwagi na niewłaściwe zachowanie osób dorosłych...
dowodowego o protokół z oględzin pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości oraz otoczenia budynku przy ul. [...] w S. oraz ocenie stanowiska Państwowego Powiatowego...