Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 349/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

683,64 zł (spłacane 200 zł), koszty czynszu za mieszkanie córki 415,03 zł (spłacane 200 zł), podatek od nieruchomości I kwartał 152 zł, koszty telefonu małżonków 136 zł...
o powierzchni 137 m2 i wartości 700 000 zł, mieszkanie o powierzchni 58 m2 i wartości 350 000 zł, nieruchomość gruntową o powierzchni 3654 m2 i wartości 4 198 000 zł. Ponadto...

V SA/Wa 1744/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

², odziedziczone po rodzicach, nie posiada innych nieruchomości, przedmiotów wartościowych ani oszczędności pieniężnych. Miesięczne dochody skarżącego z prowadzonej działalności...
gospodarczą polegającą na usłudze sprzedaży i akwizycji art. chemicznych i kosmetycznych. Na usługi wystawia faktury VAT. Młodszy syn również choruje i wymaga...

VI SA/Wa 627/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

skarg F. z siedzibą w W. oraz M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego oddala skargi Do orzeczenia zgłoszono zdanie odrębne

II GSK 1795/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

finansową, ale wskazujące pewniejsze źródła finansowania (podniesienie kapitału zakładowego, pożyczka, kredyt, emisja akcji, podlegające regułom rynkowym przychody ze sprzedaży...
takich środków. W tej sytuacji, w ocenie organu, F. L. V. w żaden sposób nie udokumentowała możliwości pozyskania wpływów z powyższych źródeł, a przychody ze sprzedaży w niewielkim...