Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1469/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-23

również, iż nie posiada nieruchomości, a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółki (w łącznej wysokości ok. 230.000 zł) wystarczą jedynie na pokrycie...
przez emitenta obligacji - W. Sp. z o.o. umowy na prowadzenie ewidencji obligacji oraz po sprzedaży całego przedsiębiorstwa skarżącej spółki na rzecz W. Ltd z siedzibą w Wielkiej...