Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II GSK 748/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

. o zwolnieniu z długu, kwoty [...] zł, co nastąpiło niezgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603...
przesłanka odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty określonej w art. 68 ust. 2a pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami., Uzasadniając zmianę wymierzonej kary z kary...

II SAB/Po 47/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-13

. Zamieszkuje u rodziny i pozostaje na jej utrzymaniu. Nie prowadzi własnego gospodarstwa domowego. Skarżący podał, że nie ma żadnego majątku, w tym nieruchomości, oszczędności...
, ma przy tym trudności ze znalezieniem pracy (brak uzyskania statusu osoby bezrobotnej). Nie uzyskuje żadnego dochodu; nie dysponuje także żadnym majątkiem (nieruchomościami...