Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 1579/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

z odzyskanej zdolności kredytowej, sprzedaży nieruchomości oraz w wyniku nowych emisji akcji. Dodała, że korzystając z analiz ekspertów rynku nieruchomości, uznała...
, iż najbardziej efektywnym sposobem sprzedaży nieruchomości będzie sprzedaż poszczególnych jej części oddzielnie. Aby można było sprzedać części nieruchomości, koniecznym...

II GSK 449/14 - Wyrok NSA z 2015-04-15

przez spółkę nieruchomości o wartości około 16 milionów zł oraz planów spółki co do przeprowadzenia wezwania na sprzedaż jej akcji. Spowodowało to wzrost notowania akcji...
., o powierzchni około 3,8 ha, wynosiła na dzień wyceny 16.174.000 zł. Za najbardziej efektywny sposób sprzedaży nieruchomości uznano sprzedaż poszczególnych jej części oddzielnie...

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości deweloperskie (załącznik nr [...] do pkt 3.3 do wyjaśnień Spółki z dnia [...] września 2012 r...
z posiedzenia Zarządu [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., k. 304). Na tym samym posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości...

VI SA/Wa 1650/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

jednak charakteru trwałego., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie...
posiedzeniu Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego...

VI SA/Wa 1652/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości  deweloperskie...
się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników Spółki związanego...

VI SA/Wa 1651/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono wszystkie nieruchomości  deweloperskie...
się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników Spółki związanego...

VI SA/Wa 1669/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

jednak charakteru trwałego., W październiku 2011 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu sprzedaży nieruchomości deweloperskich i do sprzedaży przeznaczono...
Zarząd zapoznał się z raportem na temat programu sprzedaży nieruchomości należących do Spółki. Zarządowi przedstawiono także propozycję programu motywacyjnego dla pracowników...

VI SA/Wa 905/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

. postanowienie NSA z dnia 14 lutego 2014 r. sygn.. akt II GZ 21/14, LEX nr 1450788)., Ponadto, w ocenie Sądu, sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji może spowodować...
do sprzedaży nieruchomości. Sama tylko możliwość dokonania w przyszłości egzekucji z nieruchomości nie uzasadnia jeszcze udzielenia ochrony tymczasowej. W postępowaniu...

VI SA/Wa 821/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

. postanowienie NSA z dnia 14 lutego 2014 r. sygn.. akt II GZ 21/14, LEX nr 1450788)., Ponadto, w ocenie Sądu, sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji może spowodować...
do sprzedaży nieruchomości. Sama tylko możliwość dokonania w przyszłości egzekucji z nieruchomości nie uzasadnia jeszcze udzielenia ochrony tymczasowej. W postępowaniu...

VI SA/Wa 2333/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-30

i egzekucyjnego (w tym sprzedaż nieruchomości Spółki), wypowiedzenie umów kredytowych na łączną kwotę zaległości kapitałowej ok. 7,5 min zł ustaloną na moment wypowiedzenia...
podmiotów gospodarczych, na które składają się m. in. obrót wierzytelnościami (zakup i sprzedaż wierzytelności), windykacja wierzytelności w oparciu o umowę powierniczego...
1   Następne >   +2   5