Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 1687/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-19

kredytu, ewentualne wszczęcie postępowania egzekucyjnego i sprzedaż nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu (i jednocześnie miejscem zamieszkania skarżącego...
, orzeczenia.nsa.gov.pl). Podana przez skarżącego okoliczność ewentualnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego i sprzedaż nieruchomości zabezpieczonej kredytem, w sytuacji...

IV SA/Gl 994/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-12

był zamieszkany do dnia sprzedaży nieruchomości, to jego stan techniczny nie mógł zagrażać życiu i zdrowiu jego mieszkańców, co zostało potwierdzone w piśmie Powiatowego Inspektora...
stanu technicznego nieruchomości z uwagi na to, że jest to dokument stwierdzający tylko i wyłącznie prawo własności i kwotę sprzedaży oraz kiedy zostanie przekazane władztwo...

IV SA/Wr 81/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-07

. 92 ust. 1 ustawy może być również osoba, która faktycznie włada lokalem na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, a więc z chwilą zamieszkania w domu...
ustawy w związku z art. 336 k.c.) na podstawie postanowień § 6 przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 4 lipca 2012 r., Podkreślono, że w okresie od dnia 1...

II SA/Ol 719/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-11

zasobu gminy jest realizowana w oparciu o uchwałę Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i zasady sprzedaży nieruchomości...
przeznaczony do sprzedaży i umieszczony w wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Wówczas w formie nabycia tej nieruchomości skarżący posiadał prawo...

II SA/Wa 1678/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-12

. [...] w R. stanowiącym jego własność. Aktem notarialnym Repertorium A nr [...] z dnia [...] maja 2008 r. zbył umową sprzedaży przedmiotową nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa...
decyzji, wskazując iż zmuszony został do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi J. ul. [...] gmina R. (na której zakup nie korzystał z pomocy finansowej Policji) na cel...

II SA/Wa 533/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

oraz wagę dokumentu jakim jest akt notarialny sprzedaży nieruchomości domniemywa się, że są w nim zawarte dane mające odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zatem lokal mieszkalny...
, że organy obu instancji niesłusznie dużą wagę przypisały okoliczności wcześniejszego posiadania i sprzedaży nieruchomości przy ul. [...] w [...], co w kontekście niniejszej...

III SA/Gd 36/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-07

., Jak wynika z akt sprawy w dniu 17 września 2012 r. sporządzono w formie aktu notarialnego umowę darowizny i umowę sprzedaży nieruchomości położonej w J. przy ul...
r., Wnioskiem z dnia 17 września 2012 r. M. W. zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w P. o przyznanie pomocy finansowej na zakup nieruchomości położonej w J...

II SA/Sz 88/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-06

z pośrednikiem w sprzedaży nieruchomości. Ponadto, jak wynika z przedłożonej kartoteki księgowej z dnia 16 czerwca 2014 r. zawierającej zestawienie opłat za mieszkanie...
jest współwłaścicielem jego konta bankowego i nie posiada oddzielnego rachunku bankowego oraz, że aktualna sytuacja finansowa zmusiła go do wystawienia domu na sprzedaż, co potwierdził...

II SA/Bd 398/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

. sprzedali nieruchomość zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym w Ś. przy ul. [...], a wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpiło do dnia [...].06.2016 r., Z wypisu z rejestru...
2016 r., kiedy funkcjonariusz dostarczył akt notarialny sprzedaży tej nieruchomości., W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ uzyskał dokumenty...

IV SO/Gl 21/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-19

(w drodze sprzedaży tych nieruchomości bądź w drodze ich obciążenia celem uzyskania pożyczki hipotecznej), znaczne kwoty, które bez trudu umożliwiają opłacenie radcy...
przysługuje mu do wymienionych we wniosku działek budowlanych. Nadto, pomimo jednoznacznego wezwania nie wskazał, aby nieruchomości te były obciążone hipotekami...
1   Następne >   +2   +5   +10   27