Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Ol 812/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-08-23

, prócz lokalu w G., które służy zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych, są wystawione na sprzedaż w biurach nieruchomości. Skarżący nadmienił, iż wszystkie wartościowe...
bez prawa do zasiłku /zaświadczenie - k. 21 akt/. Utrzymuje się z najmu nieruchomości w S., za który otrzymuje 480 zł miesięcznie /PIT-36 - k. 16-18/, i z pomocy społecznej...

V SA/Wa 1555/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-14

(brutto). Syn S. Ś. nie uczestniczy w kosztach utrzymania. Skarżący nie posiada nieruchomości, oszczędności pieniężnych ani jakichkolwiek przedmiotów wartościowych...
), nie mogą udzielić mu pomocy finansowej, jak również to, iż wnioskujący o przyznanie prawa pomocy nie posiada nieruchomości ani jakichkolwiek innych przedmiotów wartościowych...

II SA/Rz 444/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-07

oraz odłogowaną nieruchomość rolną o pow. 2,41 ha. Jedyne źródło jej dochodów stanowi pobierana emerytura w wysokości 838 zł. brutto - 786 zł. netto (potwierdza to załączony...
oszczędnościami, składnikami majątkowymi przynoszącymi dochody lub których sprzedaż - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych - można by uznać za celową i możliwą...

IV SA/Po 43/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-15

o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane zagadnienia' W-wa 1988 s.55; K. Działochę i S.Pawelę 'Orzecznictwo TK 1986-93- wybór, opracowanie...
sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków (Dz.U. 47/85/244) są niezgodne z przepisem art. 88 ust.5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...

IV SA/Po 38/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-20

informacje z ksiąg i akt gruntowych dotyczących nieruchomości G. nr 6, gmina R. , powiat K. , województwo p. , w okresie okupacji niemieckiej lata 1939 - 1944 na okoliczność...
, czy ojciec skarżącego wraz z rodziną został przymusowo wysiedlony z w/w nieruchomości w czasie okupacji niemieckiej 1939 -1944 oraz czy nieruchomość ta została...

II SA/Sz 109/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-09

, nie posiada żadnych oszczędności i przedmiotów wartościowych, natomiast jest właścicielem domu, o powierzchni (znajdującego się w złym stanie technicznym) oraz nieruchomości...
(ok.[...] ), ogrzewanie (ok. [...]) oraz leki (ok. [...])., Do wniosku o przyznanie prawa pomocy L. K. załączył kserokopie: faktury z dnia [...] na kwotę [...] (za okres sprzedaży...

IV SA/Po 112/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-06

i wywłaszczaniu nieruchomości było umożliwienie repatriantom zaliczenia wartości pozostawionego mienia na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki...
i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane zagadnienia' W-wa 1988 s.55; K. Działochę i S.Pawelę 'Orzecznictwo TK 1986-93- wybór, opracowanie, piśmiennictwo' Wyd. Pr. IUSTITIA...

IV SA/Po 492/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-28

przez: T. Żyznowskiego 'Cywilnoprawna problematyka ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane zagadnienia' W-wa 1988 s.55; K. Działochę i S.Pawelę...
opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków (Dz.U. 47/85/244) są niezgodne z przepisem art. 88 ust.5 ustawy...

IV SA/Po 966/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-21

10.6.1987 r.- P 1/87 (OTK 1987 p.1, akceptowane przez: T. Żyznowskiego 'Cywilnoprawna problematyka ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane...
nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków (Dz.U....

IV SA/Po 760/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-14

nieruchomości było umożliwienie repatriantom zaliczenia wartości pozostawionego mienia na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej...
i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane zagadnienia' W-wa 1988 s.55; K. Działochę i S. Pawelę 'Orzecznictwo TK 1986-93- wybór, opracowanie, piśmiennictwo' Wyd. Pr. IUSTITIA 1996 s.129...
1   Następne >   3