Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SAB/Bk 2/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-05

), nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha (w tym użytków rolnych [...] ha) oraz ciągnik rolniczy Z. rok produkcji [...], a także [...] sztuki bydła, [...] koń...
. Dz. dołączył fakturę dot. sprzedaży bydła (k. 22) oraz dokumenty potwierdzające część ponoszonych wydatków (k. 23-30)., Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 §...

I SAB/Gd 1/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-05-27

od Pani E.L. , na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 25 lipca 2007 r., Kolejnymi pismami z dnia 26 lutego 2008 r. i 29 kwietnia 2008 r. Pani E.L. została...
obszarowej za rok 2007, co do nieruchomości gruntowych położonych w [...] z wniosku E.L. z dnia 10 maja 2007 r.'. Zdaniem strony zgodnie z art. 35 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca...

III SA/Lu 21/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-06-17

sprzedaży z dnia (...) października 1994 r. na podstawie, której skarżąca nabyła działkę nr 454 o pow. 0,55 ha oznacza, że nieruchomość ta weszła do majątku wspólnego...
wprowadzają inne ustawy. Gospodarstwem rolnym jest nieruchomość (grunt o pow. co najmniej 1 ha użytków rolnych ) w myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r...