Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II SA/Ol 1162/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-11-19

jest obciążona kosztami komorniczymi i sądowymi w wysokości ok. 20000 zł, hipoteką umowną zwykłą na kwotę 90000 i hipoteką przymusową na kwotę 1736 zł. Sprzedaż nieruchomości...
w rozdzielności majątkowej. Jest w ½ części współwłaścicielem domu o powierzchni 120 m2 oraz współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej o powierzchni 3000 m2. Posiada zadłużenie...

III SA/Kr 375/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

, w którym została wniesiona skarga, strona skarżąca posiadała liczne zobowiązania oraz negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości celem poprawy swojej sytuacji finansowej. Strona...

IV SA/Gl 801/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-01

nieruchomości gruntowej, gdyż została ona przekształcona na działkę budowlaną (z rolnej) niedawno i dlatego jej sprzedaż 'wiąże się z opłatami na rzecz gminy'. Nadto podkreśliła...
też, aby nieruchomość ta została zajęta w toku postępowania egzekucyjnego czy też obciążona (np. hipotekami). Wskazała jedynie, że sprzedaż tej działki wiązałaby...

II SA/Ol 142/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-19

- sprzedaży nieruchomości doprowadziło do jej licytacji w roku 1997 i obecnie w dniu '[...]' marca 2014 roku. Działki '[...]', '[...]' i '[...]' są obciążone wadami prawnymi...
- nie posiadają dojazdu. Sprzedaż tej nieruchomości w drodze licytacji i uzyskanie z tego tytułu należności nie pokryje poniesionych strat - nakładów finansowych...

II SA/Ol 142/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-05-20

. Nie ma także możliwości sprzedaży nieruchomości, gdyż obecnie działki są obciążone wadami prawnymi - nie posiadają dojazdu. Są one także przedmiotem licytacji, lecz ich sprzedaż...
elektryczną - '[...]' zł, podatek od nieruchomości '[...]' zł, wodę - '[...]' zł, leki - '[...]' zł, wyżywienie córki - '[...]' zł. Na wyżywienie dwóch osób pozostaje...

IV SA/Wa 451/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-23

Nieruchomościami w tym oddział Gospodarowania Nieruchomościami w B.. Podstawowe kierunki działania w tym zakresie to: wyposażanie w majątek spółek Grupy P., sprzedaż zbędnych...
nieruchomości na rynku, wynajem i wydzierżawianie nieruchomości, sprzedaż lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom, sprzedaż lokali komercyjnych w budynkach mieszkalnych...

VII SA/Wa 276/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] (dalej jako: 'PWIS') o wymierzenie kary pieniężnej J. J. za:, - prowadzenie sprzedaży dzieciom i młodzieży w kiosku...
kontrolę sanitarną w kiosku, podczas której stwierdzili, że J. J. prowadzący na terenie szkoły działalność w zakresie sprzedaży środków spożywczych w opakowaniach...

II SA/Sz 686/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-01

i powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi; utrzymania należytego sianu higienicznego nieruchomości; warunków przechowywania i sprzedaży żywności...
[...] Szkół [...] w G. a nie dyrektor tej szkoły jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na terenie nieruchomości oddanej w trwały zarząd ww...

III SA/Gd 434/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-28

kary zmusi go do sprzedaży posiadanych nieruchomości. W przypadku uchylenia zaskarżonej decyzji nie będzie możliwości odtworzenia tego majątku w takim kształcie...

IV SA/Wr 287/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-27

administracyjne w stosunku do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we W., ul. [...] we W., w związku ze sprawą zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia...
jest Skarb Państwa, a uprawnienia z tego tytułu wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we W., Z powyższego ujęcia przy użyciu hydroforu doprowadzana jest woda...
1   Następne >   +2   +5   +10   13