Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 1064/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

środki promocji sprzedaży lub stosowania środków ochrony roślin (skierowane do osób innych niż posiadacz zezwolenia, osoba wprowadzająca środek ochrony roślin do obrotu...
1107/2009 w zw. z art. 189d, k.p.a.,, (iii) 'reklama środka ochrony roślin' znaczy w ocenie organu wyłącznie promocję sprzedaży jednego środka ochrony roślin, zamiast...

IV SA/Wa 1058/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-23

partii spokrewnionych klonalnie, od momentu sprzedaży ich przez Firmę P. po uprawie w 2013 r., ustalano odbiorców tych partii oraz przeprowadzono kontrole dostępnych...
:, (a) dowody potwierdzające sprzedaż sadzeniaków z P. do N. z o.o. a następnie do R.R. i J. M.,, (b) protokoły z kontroli przeprowadzanych w gospodarstwie J. M. oraz R. R...