Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II GZ 5/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

, że nie mają możliwości uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili...
źródła tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 1/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili, że 'przedsiębiorstwo...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili, że 'przedsiębiorstwo...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

II GZ 4/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-18

uzyskiwania dochodu ze sprzedaży przedmiotowego nawozu, a na wezwanie Sądu wyjaśnili brak możliwości obciążania posiadanych nieruchomości. Stwierdzili...
tych dochodów, ani ich skali. Nie przedstawili również wysokości kwot uzyskanych z tytułu sprzedaży majątku ruchomego oraz wysokości środków przeznaczonych na spłatę...

VI SA/Wa 540/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

., które w szerokim zakresie zajmuje się produkcją i sprzedażą nawozów naturalnych., W związku z kolejnym wnioskiem skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym...
Z. Z. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą E., które w szerokim zakresie zajmuje się produkcją i sprzedażą nawozów naturalnych., Równocześnie M. Z. pismem z dnia...

VI SA/Wa 691/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-06

i sprzedażą nawozów naturalnych., Następnie zarządzeniem z dnia 23 listopada 2011 r. skarżący zostali poinformowani o konieczności uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie...
i sprzedażą nawozów naturalnych., Pismem z dnia 9 sierpnia 2012 r. skarżący M. Z. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania...

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

., które w szerokim zakresie zajmuje się produkcją i sprzedażą nawozów naturalnych., W związku z kolejnym wnioskiem skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym...
Z. Z. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą E., które w szerokim zakresie zajmuje się produkcją i sprzedażą nawozów naturalnych., Równocześnie M. Z. pismem z dnia...

VI SA/Wa 109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-10

działalność gospodarczą pod nazwą [...], które w szerokim zakresie zajmuje się produkcją i sprzedażą [...]., Pismem z dnia [...] sierpnia 2012 r. skarżący M. Z. złożył...
gospodarstwo domowe, nie osiąga żadnych dochodów, a jedynym prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki...

VI SA/Wa 689/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-12

na nich operacji. Ponadto skarżący Z. Z. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą [...], które w szerokim zakresie zajmuje się produkcją i sprzedażą [...]., Pismem z dnia...
prawem majątkowym, jakim dysponuje, jest współwłasność nieruchomości gruntowej (na którą składają się nieużytki) o powierzchni ok. 5 ha. Poza ww. składnikiem nie posiada...
1   Następne >   +2   5