Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

VI SA/Wa 1691/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a tylko tej grupy rzeczoznawców majątkowych i stawianych im wymagań dotyczyła będąca podstawą wznowienia notatka biegłego S...
certyfikacji. Oznaczenie wyrobu symbolem SWW jest obowiązkiem producenta, a z faktur wynika, że przedmiotem sprzedaży były rury kanalizacyjne. W sprawie nie jest spełniona...