Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II GZ 514/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

spółki jest bardzo szeroko określona w KRS, tj. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w obrocie...
, że w KRS spółka podała liczne przedmioty działalności gospodarczej (w dziale 3), m. in. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i dzierżawa nieruchomości...

VI SA/Wa 2863/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-01

działalności spółki, a nie jedynie apteki 'A.'. Zgodnie natomiast z załączonym do skargi odpisem KRS, przedmiotem działalności spółki jest również m.in. kupno i sprzedaż...
nieruchomości na własny rachunek, wynajem i dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, działalność agencji reklamowych, działalność fotograficzna...

VI SA/Wa 1689/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

na stronie internetowej www.[...].pl oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży dla odbiorcy, oferowanych przez aptekę ogólnodostępną o nazwie...
., na stronie internetowej www.[...].pl oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży dla odbiorcy, oferowanych przez w. aptekę ogólnodostępną, z powodu...

II GSK 1604/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

i ich działalności, poprzez prezentowanie na stronie internetowej [...] oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży dla odbiorcy, oferowanych...
wydania decyzji organu I instancji, tj. do [...] października 2018 r., na stronie internetowej [...] oferty sprzedaży produktów leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży...

VI SA/Wa 1373/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

od [...] kwietnia 2017 r. do dnia wydania decyzji organu I instancji, tj. do [...] listopada 2018 r., na stronie internetowej www.[...] oferty sprzedaży produktów...
leczniczych, wraz z podaną ceną sprzedaży dla odbiorcy, oferowanych przez w. aptekę ogólnodostępną, z powodu zaprzestania prowadzenia ww. reklamy oraz w części nadającej nakazowi...

VI SA/Wa 1909/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-27

jest sprzedaż m.in. leków, w tym leków na receptę, dostarczanych za pośrednictwem aptek, stosując zachęty poprzez zamieszczanie ww. oferty w rubryce 'wyprzedaż...
do 25 marca 2018 r.;, • portal rezerwacyjny funkcjonuje od 2008 r., a sklep internetowy, pośredniczący w sprzedaży leków przez apteki, istnieje od 2015 r.;, • nie poda...

VI SA/Wa 2166/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

handlowe. Ponadto, organ I instancji wezwał Spółkę do przedłożenia wydruków sprzedaży dot. rozchodu w sumie 23 produktów leczniczych i suplementów diety w okresie...
sprzedaży., Pismem z 22 września 2016 r. WIF wezwał Stronę do przesłania załączników wskazanych w odpowiedzi na wezwanie organu., W odpowiedzi na powyższe, pismem z 29 września...

VI SA/Wa 2585/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-24

'[...] ', zlokalizowanej w [...], za pomocą:, - kolportażu gazetki zatytułowanej 'Na zdrowie Październik 2018', zawierającej zdjęcia produktów, wraz z cenami sprzedaży w aptece...
, zawierającej zdjęcia opakowań produktów leczniczych i innego asortymentu, wraz z wyróżniającymi się graficznie cenami ich sprzedaży,, b) oznakowania regału ekspedycyjnego...

VI SA/Wa 1701/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

diety, oraz podano ich ceny sprzedaży;, oraz okres obowiązywania oferty odpowiednio: 'Oferta ważna od 9 kwietnia do 6 maja 2018 r. lub do wyczerpania zapasów...
medycznych i kosmetyków, wraz z ich krótkim opisem, ceną sprzedaży oraz okresem obowiązywania oferty - 'Oferta obowiązuje od 9 kwietnia do 22 kwietnia 2018 r.',, d. gazetki...

II GSK 1981/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

na zwiększenie sprzedaży produktów w aptekach poprzez odpowiedni system nagród, w tym przypadku w postaci punktów, które mogą być wymieniane na nagrodę albo mogą obniżyć...
zakwalifikować jako dozwoloną formę sprzedaży premiowej, a nie zabronioną reklamę aptek., Zdaniem strony, z reklamą mamy do czynienia jedynie w przypadku łącznego wystąpienia dwóch...
1   Następne >   +2   +5   +10   23