Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

skarżącego, nieruchomości te przeznaczone zostały na sprzedaż. Okoliczność ta nie zmienia faktu, że przedmiotowe nieruchomości i prawa zostały nabyte w celu prowadzenia...
stycznia 2001 r. Grzegorz A. dokonał sprzedaży nieruchomości, tj. samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w K. według poniższego zestawienia:, - lokale nr 5, 11, 14 o pow...

II FSK 989/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

sprzedaży nieruchomości w wysokości 21 % wartości przychodu uzyskanego ze sprzedaży, której zawarcia na tych warunkach nie uzasadniała ani analiza rynku, ani próba...
r., której najistotniejszym postanowieniem było zobowiązanie się B. do sprzedaży w przyszłości P. lub spółce w 100% zależnej od tego zakładu przedmiotowej nieruchomości...

II FSK 2084/08 - Wyrok NSA z 2010-04-16

oraz jej męża. GIKS przyjął, że małżonkowie ponieśli w 1998 r. wydatki w łącznej kwocie 1.609.509,50 zł, między innymi z tytułu zakupu nieruchomości, spółdzielczego prawa...
ze sprzedaży papierów wartościowych, a także przychodów ze sprzedaży samochodu osobowego., GIKS przyjął nadto, że źródłem sfinansowania wydatków małżonków poniesionych...

II FSK 248/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

zł. Zaniżenie dochodów z tytułu prowadzenia kancelarii polegało na zaniżeniu przychodów ze sprzedaży usług o kwotę 34.197,39 zł w stosunku do kwot faktycznie uzyskanych...
mieszkaniowe polegały na odliczeniu od podatku 19% wydatków na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, podczas gdy nabyta nieruchomość była zabudowana oraz wydatków...