Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SA/Kr 1189/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-19

domu w którym znajduje się 12 metrowe mieszkanie i nieruchomości rolnej o powierzchni 0,58 ha nie ma innego majątku nieruchomego, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych...
podatek rolny za cały ubiegły rok. (dowód: kopia upomnienia). Użytkuje posiadaną nieruchomość rolną ale przynosi ona straty wynikłe i z spadku cen zboża w stosunku...

III SO/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-07

w którym znajduje się 12 metrowe mieszkanie i nieruchomości rolnej o powierzchni 0,58 ha nie ma innego majątku nieruchomego, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów...
przy wysokim zadłużeniu i trzech egzekucjach komorniczych skarżący nie jest bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Natomiast sprzedaż lub obciążenie...