Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Ol 459/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-03

których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo że, jak podnosi od wielu miesięcy nie uzyskuje...
, nie posiada środków do finansowych, oszczędności i przedmiotów wartościowych. Jest właścicielem mieszkania pow. ok. 36 m2, budynku do rozbiórki o pow. 111,54 m2 i nieruchomości...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-14

ponadto kopie 3 aktów notarialnych [umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży z dnia '[...]', umowa przeniesienia własności nieruchomości z dnia...
'[...]' (o powierzchni '[...]'), umowa sprzedaży z dnia '[...]' (dotycząca dwóch nieruchomości o powierzchni '[...]' i '[...]')] z, jak wskazał, 'usunięciem danych...

II SA/Ol 459/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-20

111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów...
, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłków. Nieruchomość rolna nie stanowi źródła jego dochodu, a jedynie 'konsumpcyjne źródło utrzymania'. Nieruchomości...

II SO/Ol 22/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-08

, prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, posiada mieszkanie o powierzchni 36 m², i nieruchomość rolną o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca wyjaśnił, że nie pobiera...
pożytków finansowych z tytułu posiadania nieruchomości rolnej, utrzymuje się natomiast, z dobrowolnego wsparcia finansowego krewnych, dorywczych prac sezonowych, i zbieractwa...

III SA/Lu 108/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-21

nieruchomości w miejscowości Ł., gmina L., nabytej w ramach darowizny od rodziców i zabudowanej piętrowym domem, przy czym na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...] 2005 r...
. dokupił on pozostały udział w tej nieruchomości., Decyzją Dyrektora Aresztu Śledczego z dnia [...] nr [...], na podstawie art. art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy...

I SA/Wa 1232/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-16

notarialnego z dnia 2 października 1998 r - repertorium A Nr [...]. Następnie umową sprzedaży z dnia 11 maja 1999 r. - repertorium A Nr [...], skarżący przedmiotowy lokal...
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu, położonych w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej (pkt. 2) oraz w razie zbycia przez niego...

II SA/Wa 332/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu decyzji organ II instancji wskazał, iż M. G. zawarła w dniu 23 października 2009 r. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego...
lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Zgodnie z art. 187 pkt 2 ustawy, lokalu...

II SA/Wa 1076/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-01

mieszkaniowe umowę przyrzeczenia sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 68,6 m2, przy ul. [...] w P., za kwotę 206 881 zł, a następnie w dniu [...] kwietnia 2005 r...
stanowiącego odrębną nieruchomość, domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego lub domu w ramach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy., Mąż...

II SA/Wa 1883/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-02

, wskazuje, że w dacie zawarcia umowy nie uzyskał jeszcze lokalu mieszkalnego, gdyż jego wydanie miało nastąpić dopiero po zapłaceniu całej ceny sprzedaży najpóźniej w dniu 14...
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej., Przysługująca...

II SA/Wa 1650/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-09

. [...] grudnia 2002 r., nie był właścicielem lokalu mieszkalnego przy ul. [...] w N. Jednocześnie załączył do odwołania kopię umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego...
, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Natomiast, stosownie do art. 91...
1   Następne >   2