Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Po 739/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-15

, podlegające prawu pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Na dzień sprzedaży przedmiotowe działki w ewidencji gruntów określone były jako grunty orne. Do aktów...
ten był uprawiany. O sprzedaży dowiedzieli się z ogłoszeń w Internecie lub w gazecie. Sprzedażą działek zajmowało się również Biuro Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami...

II FSK 770/12 - Wyrok NSA z 2014-03-07

w niezabudowanej nieruchomości - działce rolnej przeznaczonej pod uprawy o obszarze 12.66.79 ha. W umowie sprzedaży ustalono cenę za całą nieruchomość na kwotę 650.000 zł...
sprzedaż nieruchomości w latach 2007-2008. Co istotne, w latach 2004-2008 Skarżący nabył i sprzedał w okolicznych miejscowościach inne nieruchomości. Zdaniem organu, biorąc...

I SA/Op 43/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-24

r. poz. 361 ze zm.) - zw. dalej - u.p.d.o.f., poprzez uznanie przez organ, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, które nie były w żaden sposób wykorzystywane...
materialnego było zakwalifikowanie w decyzji ostatecznej przychodów podatnika ze sprzedaży w 2007 r. nieruchomości do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza...

I SA/Op 44/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-13

przez organ, iż sprzedaż spornych nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy nieruchomości nabywane i sprzedawane...
, rażącym naruszeniem prawa materialnego było uznanie, że sprzedaż spornych nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji...

II FSK 2316/16 - Wyrok NSA z 2018-12-05

i ust. 1 pkt 8, art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., poprzez uznanie, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości należących do majątku osobistego strony...
, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości należących do majątku osobistego, które nie były w żaden sposób ujęte i wykorzystywane w działalności gospodarczej...

I SA/Bd 306/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-07-26

nie umożliwia przeprowadzenia dowodu przeciwko okolicznościom wynikającym z treści aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości z [...]r. Przeciwdowód mógłby bowiem dotyczyć...
, że otrzymał zaliczkę, kwotę ok. 120-130 tys. zł od mężczyzny, z którym prowadził negocjacje na temat sprzedaży nieruchomości. Pozostała kwota, ok. 770 tys. zł została...

I SA/Gl 1392/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-22

w charakterze świadka E. W., będącej stroną umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, wynika, że skarżąca w 2002 r. przekazała tytułem zapłaty ceny kwotę [...] zł...
umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ponadto Sad Okręgowy w K., [...] Wydział Odwoławczy dokonał uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym...

I SA/Lu 749/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-23

podatnika oraz jego żony z tytułu zatrudnienia. Dowodzą one również, że podatnik uzyskał środki tytułem darowizny oraz ze sprzedaży nieruchomości. Jak uzasadniał podatnik...
ze sprzedaży nieruchomości oraz otrzymane darowizny pochodzą z odległego okresu i nie mogą stanowić źródeł oszczędności, zachowanych do 2004 r. Wobec tego dowody...

I SA/Gl 863/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-05

prawnych (zwana dalej u.p.d.o.p.) organ wskazał, że zgodnie z aktem notarialnym transakcja sprzedaży nieruchomości w roku 2004 została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi...
sprzedaży gruntów przez G. K. i działalności Spółki, bądź od dokonania odmiennej interpretacji prawa - jak w przypadku kwestii nieuwzględnienia przez organ I instancji złożonych...

III SA/Wa 1129/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

r. w łącznej kwocie 544.840 zł, co potwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 r. Powołuje się również na fakt dokonania ze wspólnikiem sprzedaży nieruchomości za kwotę...
1   Następne >   3