Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II GZ 608/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

nie wykorzystuje nieruchomości w celu pozyskania źródła dochodu, chociażby z tytułu dzierżawy, a ostatecznie z tytułu sprzedaży, chociażby tej działki, której w żaden...
, aby skarżący sprzedał nieruchomość bądź zaciągnął kredyt pod zastaw nieruchomości, aby opłacić koszty sądowe. Wymaganie od skarżącego sprzedaży nieruchomości bądź w inny...

II GZ 171/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca...
, chociażby z tytułu dzierżawy, a ostatecznie z tytułu sprzedaży nieruchomości, chociażby tej, której w żaden sposób nie wykorzystuje., Sąd podniósł, że wnioskodawca...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

poprzez sprzedaż posiadanych nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy sądowe'. Podnosząc, iż nie znajduje podstaw prawnych...
, wnioskodawca sam prowadzi gospodarstwo domowe. Jego majątek stanowią: 'budynek mieszkalny do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-21

sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo, że jak podnosi od wielu miesięcy nie uzyskuje dochodu, nie wskazał jednak, dlaczego w pierwszej kolejności...
oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. Podniósł, iż jest osobą ubogą...

II SAB/Ol 101/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-11

, a ostatecznie z tytułu sprzedaży, chociażby tej, której w żaden sposób nie wykorzystuje. Ponoszenie natomiast kosztów utrzymania nieruchomości w sytuacji braku jakichkolwiek dochodów...
m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz dochodów. Podniósł, iż jest osobą...

II SA/Ol 200/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-04-28

było PKD-68.20.Z (wynajem i zarządzanie nieruchomości), które nie uprawnia do otrzymania dotacji, bowiem nie zostało wymienione w powołanym przepisie. Wprawdzie jak wynika...
z analizy wpisu w CEiDG rodzaj przeważającej działalności skarżącego oznaczony jest kodem PKD.47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia oraz wyrobów skórzanych), jednak zostało...