Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Op 454/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-24

sprzedaży domu położonego w miejscowości [...] przy ul. [...] nr [...], nastąpiło wydanie w posiadanie M. i M. małżonkom B., nieruchomości wskazanej w przedłożonym...
w [...] przy ul. [...] nr [...], w posiadanie M. i M. małżonkom B. w dniu sporządzenia umowy przedwstępnej sprzedaży wskazanej nieruchomości, co miało miejsce 3 kwietnia 2017 r...

I OSK 1670/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

o przyznanie pomocy finansowej załączając opisaną umowę sprzedaży nieruchomości zawartą w formie aktu notarialnego działał nie tylko w wypełnieniu wymogów formalnych...
nieruchomości w formie lokalu mieszkalnego. W ocenie skarżącego słusznym zatem, także na gruncie nowych uregulowań było złożenie jako załącznika umowy sprzedaży lokalu...

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-09

stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo, że jak podnosi od wielu miesięcy nie uzyskuje dochodu, nie wskazał...
jednak, dlaczego w pierwszej kolejności nie wykorzystuje ich w celu pozyskania źródła dochodu, chociażby z tytułu dzierżawy, a ostatecznie z tytułu sprzedaży nieruchomości, chociażby...

IV SA/Po 225/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-19

, w dniu 18 stycznia 2008 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Do wniosku załączył umowę sprzedaży nieruchomości położonej w M...
Aresztu Śledczego w Poznaniu wniosek o pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego). Do wniosku załączył umowę sprzedaży nieruchomości...

IV SA/Po 256/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-29

., rozwiązujący małżeństwo D. J. i R. J., prawomocny z dniem [...] grudnia 2001r. Z kolei z dołączonej umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w W. zawartej w formie aktu...
notarialnego w dniu [...] czerwca 2002r., wynika, że D. J. i R. J. sprzedali rzeczoną nieruchomość na rzecz R. J. i M. J. za kwotę 100.000 zł wpłaconą po połowie...

IV SA/Po 224/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-02

odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży nieruchomości położonej w [...] oraz umowa o kredyt hipoteczny. Wnioskodawca oświadczył, że jest właścicielem tego lokalu. Organ...
mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej., W art. 187...

II SA/Po 213/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-12

własności lokalu i umowę sprzedaży nieruchomości położonej w L. przy ulicy W. [...] m. [...], zawartą w formie aktu notarialnego, Repertorium A Nr [...] z dnia 13 sierpnia...
odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Jednakże zgodnie z teścia art. 187 tej ustawy lokalu mieszkalnego...

IV SA/Wr 122/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

o przyznanie pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, do którego dołączył:, - akt notarialny repertorium A nr [...] z dnia [...] r. - umowa sprzedaży nieruchomości...
w miejscowości M. , gmina K. W. , uiścił całą należność za nieruchomość ([...] zł.). Fakt ten potwierdza akt notarialny repertorium A nr [...] z dnia [...] r. - umowa sprzedaży. Brak...

I OSK 2017/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

mieszkalnego J. J. złożył w dniu 30 lipca 2009 r. załączając do niego umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowę sprzedaży nieruchomości położonej w L. przy ulicy...
nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Jednakże zgodnie z art. 187 tej ustawy lokalu mieszkalnego nie przydziela...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca, mimo, że jak podnosi od wielu miesięcy nie uzyskuje...
do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca nie wykazał żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów...
1   Następne >   +2   6