Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Go 1008/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

zakupu nieruchomości, remontu i jej sprzedaży, a w 2015 nabyła 5 miejsc postojowych i trzy obecnie wynajmuje na podstawie umów zawartych po złożenie wniosku o przyznanie...
B.R. w dniu 08.01.2016 r. złożył w Biurze Powiatowym ARiMR pismo, w którym informuje, że w roku 2015 nie dokonał zakupu i sprzedaży nieruchomości. W dniu 12.01.2016 r...

III SA/Lu 318/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-08

'świadczenie usług w zakresie obrotu nieruchomościami' można uznać działalność polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, ponadto samo wpisanie...
Klasyfikacji Działalności jako 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek', która oznaczona jest kodem PKD - 68.10.Z., Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 7 ustawy o działalności...

VIII SA/Wa 799/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

się we wniosku na rok 2015 L. B. z uwagi na ustalenie, iż prowadzi on jedną z wykluczających działalności - PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek...
figurował wpis o prowadzonej przez działalności gospodarczej obejmującej PKD 68.10.Z ,, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ‘’, której faktycznie...

III SA/Lu 1255/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

REGON wynika, że J. B. prowadzi działalność sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek...
gospodarczej w zakresie 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' (kod PKD 68.10.Z.) - został potwierdzony., Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

V SA/Wa 602/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

z wypisu w rejestrze REGON, że Strona prowadzi działalność pozarolniczą obejmującą PKD 68.10.Z 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' - według Głównego...
ARiMR dysponują danymi wynikającymi z publicznych rejestrów, które potwierdzają, iż przedmiotem przeważającej działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości...

IV SAB/Po 84/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

, poprzez wadliwe przyjęcie, iż:, 1. nie stanowi informacji publicznej zamiar sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych działek nr ..., obręb B., gmina W.,, 2. nie stanowi...
wnioski i pisma tych osób kierowane do Agencji,, 3. nie stanowią informacji publicznej działania Agencji Nieruchomości Rolnych podjęte w celu sprzedaży działek opisanych...

I SA/Kr 1046/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-25

, polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, przy czym działalność ta została wpisana jako mająca charakter przeważający., Wobec powyższego organ...
na liście podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' (PKD [...]). Proszę o potwierdzenie prowadzenia ww. działalności...

III SA/Lu 1263/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-23

prowadzenia przez skarżącego działalności gospodarczej od dnia 15 czerwca 1990 r. w przedmiocie 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' kod PKD 68.10.Z, co w świetle...
i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek - działalności oznaczonej kodem PKD 68.10.Z., 2) art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...

III SA/Wr 297/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

uzyskanego przychodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych za miesiąc lipiec 2006 r. na którym zadeklarował przychód w kwocie [...] zł, który został uzyskany...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i c nie łączy...

II SA/Op 79/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

argumentację organu odwoławczego, jako spójną, wyczerpującą i odpowiadającą przepisom prawa, w tym co do ustalenia terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości objętej...
zobowiązującej do przeniesienia własności, a następnie w innej dacie - kolejnej, wykonawczej umowy przenoszącej własność. W § 2 umowy wyraźnie wskazano na sprzedaż nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100