Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Wr 456/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

domowe. Wskazał, że uzyskuje dochody z pomocy społecznej obejmujące zasiłek celowy w wysokości [...] zł miesięcznie. Utrzymuje się również ze sprzedaży surowców wtórnych...
. Nie jest zobowiązany do spłaty kredytów i pożyczek. Podał, że nie innych nieruchomości, oszczędności, przedmiotów i papierów wartościowych., Z treści przepisu art. 245 § 2...

II SA/Po 476/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-22

nieruchomościami, ale przede wszystkim korzysta z nich w celach mieszkalnych, przy czym brakuje mu środków na remont i izolację budynku. Ponadto z akt sprawy nie wynika, iżby...
działka rzemieślnicza przynosiła skarżącemu jakiekolwiek dochody. Możliwość uzyskania dodatkowych środków poprzez wydzierżawienie działki, czy też jej sprzedaż...